Hopp til hovedinnhold

Audgunn Naustdal Holsen

Tekstil

E-post

post@audgunn.no

Telefon

41514461

Sted

Førde

Last ned CV

Eg er fødd og oppvaksen i Naustdal og bur og arbeider no i Holsen, Sunnfjord kommune. Eg har kunstutdanning frå Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (SHKD), no KHiB, Diplomeksamen 1986. Etter utdanning har eg hatt eigen tekstiltrykkverkstad, hatt fleire utsmykkingsoppdrag og separatutstillingar. I tillegg har eg vore lærar i formgjevingsfag i fleire år. I dag har eg eige atelier som tilbygg til bustaden vår og arbeider som kunstnar på heiltid. Eg arbeider med fleire ulike media, meir eller mindre på same tid; veggobjekt, tekstile vegginstallasjonar, tekstile småobjekt, tekstildesign og handverkproduksjon. Ein av mine arbeidsprosessar har haldepunkt i rydding, oppbevaring, samling, omdanning; bruk av det som ligg framfor ”føtene” eller på anna måte tilfeldig kjem til meg (- og som eg må rydde opp i). Dette gjev meg inspirasjon eller resulterer i konkrete oppryddingsobjekt. Titlar eg har brukt er ‹Figur til trøst›, ‹Oppbevaring›, ‹Tre kjolar og ei gardin›, ‹Tråd›, ‹Trådknyting›, ‹Inni mor sitt hode›… Mange arbeid blir til ved at eg i arbeid med eit verk får ein ide om å bruke avfallet i eit nytt prosjekt. I tillegg har eg i utsmykkingsamanheng arbeidd med tekstile element som har ein lydabsorberande effekt (‹Veggputer›).