Hopp til hovedinnhold

Vedtekter og personvern

Vedtekter

Personvernerklæring


Last ned PDF-en her, eller les på denne siden.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Norske Kunsthåndverkere formidling og NK fagorganisasjon behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

 1. 1.
  Ansatte og tillitsvalgte: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer og kontonummer.
 2. 2.
  Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, organisasjonsnummer, kjønn, fagkategori, betalingshistorikk, innmeldings- og utmeldingsdato og dødsdato. Registrering i NKs kunstnerregister på nett er frivillig.
 3. 3.
  Stipend- og prismottakere, utstillere/prosjektdeltakere: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, organisasjonsnummer og kontonummer.
 4. 4.
  Stipend-, utstillings- og prosjektsøkere: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og kontonummer. Søknadsportalen er åpen for alle, med frivillig registrering for søkere.
 5. 5.
  Øvrige kontakter: Navn, arbeidssted og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:

 1. 1.
  Ansatte og tillitsvalgte: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver.
 2. 2.
  Medlemmer: Oppfylle avtale om medlemskap, samt utsendelse av nyhetsbrev, tidsskrift og invitasjoner.
 3. 3.
  Stipend- og prismottakere, utstillere/prosjektdeltakere: Oppfylle avtale om utbetaling av stipend, prispenger, honorar og utstillingsvederlag.
 4. 4.
  Stipend-, utstillings- og prosjektsøkere: Registrering og behandling av søknader.
 5. 5.
  Øvrige kontakter: Markedsføring og invitasjoner.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:

 • 1.–4.: Oppfyllelse av avtale (personvernforordningens artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).
 • 5. Øvrige kontakter: Samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon og invitasjoner fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene er hentet fra:

 1. 1.
  Ansatte og tillitsvalgte: Personopplysninger som er gitt til våre ansatte i forbindelse med ansettelsesforhold eller verv som tillitsvalgte.
 2. 2.
  Medlemmer: Personopplysninger som medlemmer har registrert i NKs søknadsportal og/eller gitt til våre ansatte i forbindelse med medlemskap.
 3. 3.
  Stipend- og prismottakere, utstillere/prosjektdeltakere: Personopplysninger som søkere har registrert i NKs søknadsportal og/eller gitt til våre ansatte i forbindelse med mottak av stipend, pris eller utstillingsplass, samt deltakelse i prosjekt.
 4. 4.
  Stipend-, utstillings- og prosjektsøkere: Personopplysninger som søkere har registrert i NKs søknadsportal i forbindelse med søknad.
 5. 5.
  Øvrige kontakter: Personopplysninger som er gitt ved påmelding til e-postliste for informasjon, invitasjoner o.a.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:

 1. 1.
  Ansatte og tillitsvalgte: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
 2. 2.
  Medlemmer: Våre samarbeidspartnere for medlemsdatabasen, webutvikling, forsikring, distribusjon av tidsskrift og nyhetsbrev/e-postutsendelser. Medlemmer kan reservere seg mot å motta nyhetsbrev (se kontakt).

  NKs regionstyrer får utlevert regionbaserte medlemslister med følgende informasjon: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og innmeldingsdato. Disse listene skal kun ligge i regionens digitale arkiv med adgangs- og tilgangskontroll og skal ikke deles videre med tredjeparter. Regionstyrene skal henvise alle henvendelser om utlevering til personvernombud i NK.

  NK utleverer på forespørsel ikke-sensitive opplysninger (navn, telefonnummer, e-postadresse) til visningssteder, kuratorer, kunstkonsulenter o.l. der hvor formålet er å vurdere kunstnere til oppdrag innen kunst i offentlig rom, utstillingsplass og andre kunstfaglige oppdrag og muligheter. NK skal da kreve at opplysningene oppbevares med fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, at de ikke deles videre med tredjepart og ikke publiseres. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av personopplysninger til dette formålet (se kontakt).

  NK utleverer på forespørsel ikke-sensitive opplysninger (navn, telefonnummer, e-postadresse, fylkestilhørighet) til landets kunstsentre (sentre som er tilknyttet KiN – Kunstsentrene i Norge) der hvor formålet er bruk i det interne arbeidet i kunstsenterets valgkomité og/eller utsendelse av møteinnkalling og annen relevant informasjon til medlemmene regionalt. NK skal da kreve at opplysningene oppbevares med fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, at de ikke deles videre med tredjepart og ikke publiseres. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av person-opplysninger til dette formålet (se kontakt).

  NK kan utlevere personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato) til spørreundersøkelser og kartlegginger dersom NK anser at formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. NK skal da kreve en skriftlig forsikring om at undersøkelsesansvarlig følger personvernlovgivningen og at personopplysningene slettes når undersøkelsen er fullført. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av personopplysninger til dette formålet (se kontakt).
 3. 3.
  Stipend- og prismottakere, utstillere/prosjektdeltakere: Våre samarbeidspartnere for webutvikling og stipend-/prisutbetaling, samt til NAV og skattemyndighetene.
 4. 4.
  Stipend-, utstillings- og prosjektsøkere: Våre samarbeidspartnere for webutvikling, samt Innstillingskomiteen for kunsthåndverkere, Nasjonal jury, NKs fondsstyre og eventuelle andre vurderingsorgan.
 5. 5.
  Øvrige kontakter: Våre samarbeidspartnere for nyhetsbrev/ e-postutsendelser.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.

 1. 1.
  Ansatte og tillitsvalgte: Personopplysninger om ansatte og tidligere ansatte oppbevares i fysisk og digitalt arkiv og slettes på forespørsel. For tillitsvalgte, se pkt. 2 medlemmer.
 2. 2.
  Medlemmer: Personopplysninger om utmeldte og døde medlemmer oppbevares i digitalt arkiv for historiske formål og slettes på forespørsel.
 3. 3.
  Stipend- og prismottakere, utstillere/prosjektdeltakere: Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.
 4. 4.
  Stipend-, utstillings- og prosjektsøkere: Søkere administrerer selv sine personopplysninger i NKs søknadsportal og kan ved behov slette sin profil.
 5. 5.
  Øvrige kontakter: Kontakter administrerer selv sine personopplysninger hos NKs leverandør for nyhetsbrev/e-postutsendelser og kan ved behov slette sin profil. Informasjon om tilgang til personopplysninger skal fremkomme i NKs utsendelser.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Daglig leder i NK er personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Kontaktinformasjon til daglig leder ligger på NKs nettsted.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting, reservering mot utlevering og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@kunsthandverk.no

Post: Norske Kunsthåndverkere, Rådhusgata 20, 0151 OSLO