Hopp til hovedinnhold
Plakat fra Kunstneraksjonen (utsnitt), fra en demonstrasjon i 1976. Trolig utført av Egil Storeide.

Fagpolitikk

Det overordnede målet for Norske Kunsthåndverkeres fagpolitiske arbeid er å ivareta kunsthåndverkernes interesser og styrke den materialbaserte kunstens vilkår i Norge.

Vårt arbeid

Norske Kunsthåndverkere ble stiftet i 1975 som en følge av kunstneraksjon-74 for kunstneres interesser og rettigheter. Opp gjennom årene har NK vært med på å kjempe fram viktige seire for kunstnerne, slik som avtalen om utstillingsvederlag, opprettelsen av det statlige utsmykningsfondet (KOROs forløper) og stipendpolitikken på 1970-tallet. Viktige saker i nyere tid er modernisering av de langvarige stipendordningene, lønnsreform for stipender og en stor reform for utstillingsøkonomien: her har NK vært sentrale i arbeidet for å få politisk gjennomslag.

I det politiske arbeidet er NK i jevnlig dialog med stortingspolitikere, regjering og embetsverk, samt nasjonale aktører som Kulturrådet, Kulturtanken, KORO, BONO og KiN. På regionalt nivå, har regionstyrene dialog med fylker, kommuner og andre aktører, og er sterkt involvert i de regionale kunstsentrene.

NK samarbeider ofte tett med Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie Fotografer og Samisk kunstnerforbund, blant annet om årlige innspill til statsbudsjettet. NK er også en aktiv bidragsyter i Kunstnernettverket og ledet an i arbeidet med å starte dette nettverket, som samler alle kunstfelt og er en sentral aktør i norsk kulturpolitikk. NK er medlem av opphavsrettsorganisasjonene Kopinor og Norwaco.

Gruppebilde fra Landsmøtet 2021 på Granavollen.Gruppebilde fra Landsmøtet 2021 på Granavollen.

Våre mål

  • Utstillingsøkonomi: forpliktende avtaler om honorar og vederlag til kunstnere, og bedre finansiering av visningssteder
  • Stipender: flere kunstnerstipender og indeksregulering i tråd med statlig lønnsvekst
  • Næringsvilkår: Kulturmoms på bruksrelatert kunsthåndverk og energistøtte til verneverdige håndverksfag
  • Kunst i skolen: mer visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, krav til kompetanse og bedre videreutdanning for lærere i estetiske fag
  • Sosiale rettigheter: bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende og pensjon på arbeidsstipendene
  • Regionale saker: atelierer og fellesverksteder, regionale stipender og kunst i offentlig rom

Prioriteringene for NKs politiske arbeid gjøres av våre medlemmer gjennom landsmøtet, som avholdes annethvert år.

Politiske dokumenter

Våre politiske dokumenter er en viktig del av vårt påvirkningsarbeid. Her finner du høringsuttalelser og fagpolitiske innspill.

Har du spørsmål om vår fagpolitikk?

Lurer du på mer om vårt politiske arbeid? Ta kontakt med oss!