Hopp til hovedinnhold

NK spisser budsjettkravene

Færre, men tydeligere krav er stikkordet for NKs innspill til neste års statsbudsjett. Opptrapping av utstillingshonorar og styrking av regional kunstpolitikk er hovedsakene.

– Nå smir vi mens jernet er varmt, fra behandlingen av Kunstnarkår og statsbudsjettet for 2024, og ber regjeringen øke ambisjonsnivået for utstillingshonorar betraktelig. Jobben er ikke gjort med de ekstra 15 millionene Stortinget gav for 2024: nå trengs friske midler for å gi kunstnere rimelig betalt for arbeidet med utstillinger.

Det sier styreleder Siri Skjerve om Norske Kunsthåndverkeres innspill til statsbudsjettet for 2025. Innspillet er levert sammen med Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie Fotografer og Samisk Kunstnerforbund (Sámi Dáiddačehpiid Searvi), som NK har tradisjon for å samarbeide med om budsjettkrav.

Honorar er viktigst

Naturlig nok står utstillingshonorar øverst på lista. Både Kunstnarkår og statsbudsjettet for 2024 har gode beskrivelser av kunstnernes og visningsstedenes økonomi, og av sistnevntes ansvar for å betale kunstnere ordentlig. Nå må godordene følges opp med en reell opptrapping av bevilgningene, mener NK: I praksis vil det si 23 millioner ekstra i 2025 til statlig støttede visningssteder, øremerket utbetaling av honorar.

Bevilgningene bør økes tilsvarende de påfølgende to årene, og være del av en forpliktende rammeavtale for honorar, vederlag og produksjonsmidler, sier Skjerve.

– Dette betyr ikke noen endelig fullfinansiering av dagens ordning, men at alle som stiller ut ved et statlig støttet visningssted får rimelig betalt. Altså en slutt på dagens ukultur der kunstnere jobber gratis og tar en betydelig økonomisk risiko når de tegner kontrakt med visningsstedet, sier hun.

Kunst over hele landet – i praksis

To andre krav appellerer til regjeringens ambisjon i Kunstnarkår om å sikre kunstopplevelser for publikum over hele landet. Det ene gjelder ordningen Regionale prosjektmidler, der kunstnere kan søke støtte til utstillinger, administrert av Kunstsentrene i Norge (KiN). Potten må økes med 15 millioner slik at flere gode prosjekter kan få tilskudd, mener NK.

Det andre kravet gjelder innkjøpsmidler til norsk og samisk samtidskunst for museer over hele landet. I alt 18 museer bør få 2 millioner hver i øremerkede tilskudd til innkjøp.

– Her ber vi regjeringen gjenta en suksessoppskrift fra pandemien, der museene fikk flere kroner til innkjøp gjennom ene ekstraordinær bevilgning. Dette ga stor effekt for museene, publikum og kunstnere, og oppskriften er for god til å legges i skuffen. Slike innkjøp bygger også museenes samlinger for framtidige generasjoner og gir dem et uvurderlig avtrykk av dagens samtidskunst, sier Siri Skjerve.

Støtter Kulturfondet og SKS

I tillegg til egne krav støtter organisasjonene budsjettinnspillet fra Statens kunstnerstipend (SKS) om nye stipendhjemler i 2025, og fra Kulturrådet om 71 millioner ekstra til visuell kunst i Kulturfondet.

Innspillet er sendt til Kulturdepartementet – du kan lese detaljene i politiske dokumenter.

Skrevet av

Portrettbilde av Cato Fossum.Portrettbilde av Cato Fossum.

Cato Fossum

Publisert

Sist oppdatert

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt