Hopp til hovedinnhold

Ann Kristin Aas

Annet, Kunst i offentlig rom, Metall, Tre

E-post

ann.kristin.aas@gmail.com

Telefon

41 45 62 49

Nettside

www.annkristinaas.no

Sted

Moss

Last ned CV

I mitt kunstneriske virke jobber jeg med skulpturelle objekter og installasjoner både innendørs og utendørs. Mine arbeider er basert på naturmaterialer og gjenstander som jeg finner. Stikkord i mitt kunstnerskap er gjenbruk, naturvern og visuell historiefortelling. Jeg er opptatt av forgjengelighet og de strukturelle endringene som skjer i naturen og i mine omgivelser. Jeg liker tanken på at det jeg lager og anvender som materiale kan legges ut igjen, at det kun er til låns - naturen kan ta tilbake... Tingene jeg finner er bærere av historier om fortid, men jeg er opptatt av å aktualisere, aktivisere og forsøker å belyse problemstillinger i møtet mellom natur og kultur i vår samtid. Jeg trekkes mot det å se mulighetene i det som finnes nært rundt meg, og leter etter det sanselige potensiale. Jeg forsøker å løfte frem det som er «iboende»; bearbeide og iscenesette til nye fortellinger. Prosjektene mine kan sees på som en visualisering av det jeg observerer, forundres over – en forlengelse av en tanke..

2022

DET SOM EN GANG VAR ET TRE

2021

BARE Å TA SEG SAMMEN

BARE Å TA SEG SAMMEN Furutrærne ga slipp på sine greiner / jeg sanker dem inn / koker og rensker kvistene / kobler dem forsiktig sammen.  Bare å ta seg sammen er et prosjekt hvor jeg undersøker mulig

2020

Oppdrag- Kunst i offentlig rom

I januar 2020 ferdigstilte jeg mitt første oppdrag innen Kunst i offentlige rom, kunstprosjektet «Forundringskabinetter» til Østre Toten Helse og omsorgssenter. Et kunstprosjekt tilrettelagt for perso

2015

Forundringsrom/Forundringsvegger 2015 - 2020

Dette prosjektet består av en rekke installasjoner hvor jeg har innsamlete naturmaterialer, gjenstander, foto mm. Deler av samlingen er stedsrelatert og har da utviklet seg fra sted til sted, samling

2015

JERNTEPPE 2015

Dette er en vegginstallasjon som består av innsamlet restmetall fra Stene Stål i Fredrikstad. Den ble montert på veggen til Østfold kunstsenter i forbindelse med NK sitt 40-årsjubileum og kulturnatt i

2014

Kunst i landskap 2014 - 2016

Jeg har deltatt på landskapskunstprosjekter i Utne(Hardanger), Inderøy og på Vestre Kjærnes Gård. Se mer info på bildene.

2014

LYDENE HJEMMEFRA - MARTHA OG HALFDAN

Dette arbeidet er ”portretter” av mine besteforeldre. Består av diverse gjenstander som er arvet og funnet. Jeg har bearbeidet og iscenesatt gjenstandene.

2012

MEMORIAL PORTRAITS 2012 - 2014

Memorial Portraits består av treformer som har blitt tilvirket etter en studie av visne løvblader. Disse er håndsagd i bjerkefinér. Dette er en vegginstallasjon hvor treformene er montert rett på vegg

2010

Diverse Naturobjekter 2010 - 2019