Hopp til hovedinnhold

Anne Kristine Mjelva

Keramikk / Leire

E-post

annekristinemjelva@gmail.com

Telefon

97141401

Last ned CV

Jeg ønsker å formidle min fasinasjon for hvordan terreng, steiner og svaberg har blitt formet gjennom tusenvis av år etter at isen trakk seg tilbake. Min uttrykksform er keramiske objekter brent ved ulike alternative brennemetoder. Jeg har måttet lære meg å spille på lag med naturen for å oppnå ønsket resultat. Ikke alt kan styres og noe blir til i samspillet mellom meg og naturen. Etter at jeg har fordypet meg i brenneteknikker, har prosessen fram til målet, blitt en større del av mitt kunstnerskap.

2023

RINGVIRKNINGER​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‌‍‌‌​​‌‍‌​‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‌​​‍‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​‌​​​‌​​​​‌​​‍‌​​‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‌‍‌‌​​‌‍‌​‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‌​​‍‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​‌​​​‌​​​​‌​​‍‌​​‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

RINGVIRKNINGER er min stipendiatutstilling hvor jeg formidler mine inntrykk etter å ha tilbragt to måneder i fyrmesterboligen på Jomfruland høsten 2022.Alle arbeider er utført i brenneteknikken naked

2022

"Arr i stein - spor i snø"

"Dette er et tverrfaglig kunstnermøte mellom fotograf Tomas Moss og keramiker Anne Kristine Mjelva. Utstillingen tar for seg høyfjellsområdet Dagalifjell, østre del av Hardangervidda og vises på Nore

2020

ILDSJEL

ILDSJEL er en utstilling hvor keramikerne Silvia Mc Loughlin og Anne Kristine Mjelva viser sine nyeste arbeider. De har begge spesialisert seg på flere typer raku-teknikker og røykbrenninger. Utstilli

2019

Raku

Vaser og krukker brent i Naked raku-teknikk

2019

Steingods

Krukker laget i kombinasjonsteknikk