Hopp til hovedinnhold

Benjamin Kjellman-Chapin

Metall

E-post

smeder@kjellmanchapin.no

Telefon

Nettside

Sted

Metall har tilsynelatende ubegrenset potensial for transformasjon, og på grunn av det er mulighetene for å gi materialet mening like uendelige. Historiefortelling er drivkraften i mitt arbeid, og material og prosess står som «twin narrators», begge like viktig for å få frem det jeg ønsker å formidle. Sentralt i mitt praksis er at selve materialet har noe å si om sin egen formasjon. Jeg ser på arbeidet mitt som et samarbeid med materialet, fortellingen kommer ut av vår felles innsats. Metall kan være en kraftig orator, hvis man velger å lytte.

2024

More Than You Can Chew; Long in the Tooth(brush)

2024

Morning Rituals

En installasjon som består av flere individuelle skulpturer.

2024

I can Finally See Myself for Who I really Am

2024

I Love the Way You Run Your Fingers Through My Hair

2024

Utensils for Navigating Finger Food in a Post-Covid World, Number 1

2023

Morf (m1-3; m5-8)

2023

MORF:Muster

2022

MORF (Heyra)

2022

MORF (Tala)

2020

Ere the Revenant