Hopp til hovedinnhold

Benjamin Slotterøy

Glass

E-post

info@benjaminslotteroy.se

Telefon

Nettside

Sted

Sleneset

Sosiale medier

Mitt kunstnerskap kan beskrives som relasjonelt og samfunnsrettet, med basis i et eksperimenterende syn på kunsthåndverk og designprosesser. I mine arbeider, kombinerer jeg det strikte form-blåste med det intuitive og tilfeldige. Jeg prøver hele tiden i mine kreative prosesser å utvikle nye arbeidsmetoder. Hvordan kan jeg skape glass som formidler noe og som har en betydning utover det umiddelbare? Jeg skaper objekter i glass som i ulik grad er koplet opp mot funksjon, der jeg benytter meg av viljen til å styre glassets natur, men forsøker å gi glasset selv rom til å fremheve sin egen materialitet, sitt eget «jeg» i samspill med meg. Jeg er opptatt av hvordan klimaendringer påvirker mennesker og natur, hvordan vi må omstille oss og tilpasse livene våre til klimaendringene. Etiske problemstillinger og sikkerhetsspørsmål i forhold til klima vil jeg arbeide med i kommende prosjekter. Jeg er også opptatt hvordan gamle verdier, vaner og tradisjoner som fremdeles er vesentlig for identiteten vår, vil brynes mot nye krav og mål om omstilling. Jeg liker å arbeide med og løfte fram gamle håndverkstradisjoner og skape møter mellom fortid og nåtid. Jeg kommer fra Solværøyene i Lurøy kommune på Helgeland. Min utdannelse har jeg fra Glasskolan i Kosta Sverige, Edinburgh College og Art Scotland og Konstfack i Stockholm. Jeg har også en Kurator-utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (besøk interlude_art_lab på instagram for mere info angående mine kuratoriske prosesser og prosjekter). Jeg er representert ved Nasjonalmuseum Stockholm, KODE Bergen, The Glass Factory Boda, Röhsska museet Göteborg og Glasmuseet i Småland. Jeg er for tiden både bosatt i Stockholm og på Sleneset i Lurøy kommune.

2023

FANGST

Kystkulturen med sine håndverkstradisjoner utgjør et rikt miljø og mange ulike redskaper er skapt og brukt av fiskere i generasjoner. Nå er flere av de spesifikke og spesielle teknikkene i disse tradi