Hopp til hovedinnhold

Borghild Rudjord Unneland

Tekstil

E-post

bunneland@gmail.com

Telefon

91177781

Nettside

www.bunneland.no

Sted

Bergen

Jeg arbeider fortrinnsvis med installasjoner, og benytter hverdagsobjekter som viktige virkemiddel. Tingene vi omgir oss med har en rik assosiasjonsverden. Det hverdagslige rommer historier og minner som står i nært forhold til våre omgivelser, til kroppen og vår evne til å sanse. Derfor taler de et språk som går direkte til våre fysiske erfaringer. Jeg er interessert i forholdet mellom det man ser, det man sanser og det man tenker. Noen ganger forklarer jeg arbeidene mine som dikt i fysisk form, der sammenhengene som oppstår mellom ulike objekter, blir – som strofer i et dikt. Jeg er opptatt av hvordan man med få og enkle virkemidler kan aktivere og

2020

Det er ikke regn, det er tårer

Finner man en enkelt sko på en strand, går tankene fort til skoen som mangler.I det fragmenterte, det tomme og det som tilsynelatende er uten sammenheng ligger det et potensiale for nye koblinger og h

2013

37 grunner til at Marta ikke kan sette seg

2011

Alt venter

Det er en blanding av glede og tomhet idet en oppnår noe en streber etter. Det hviler et underlig vemod over det å nå sine mål. Det er noe tilfredsstillende med å vente. I savnet, fraværet og det tomm