Hopp til hovedinnhold

Cathrine Kullberg

Kunst i offentlig rom, Tre

E-post

post@cathrinekullberg.com

Telefon

Nettside

www.cathrinekullberg.com

Sted

OSLO

Last ned CV

Cathrine Kullberg (1971, Oslo) arbeider først og fremst med kunst i offentlig rom; stedsspesifikke og bygningsintegrerte prosjekter, både i Norge og Sverige. Teknikkene som brukes i prosjektene er varierte og utviklet til hvert sted og situasjon - som dampvridning av tre, motivutskjæring i trefinér, keramisk glasstrykk, murarbeider i glasstegl, bearbeiding av tre, metall og ulike plate- og fasadematerialer - ofte med aktiv bruk av lys og translucens. Prosjektene spenner fra installasjoner på fasade og vegg til frittstående objekter, både ute- og innendørs.  K‌ullberg har står for lampeserien Norwegian Forest Lights fra 2007, gjennomlyst trefinér med ​k‌‍ontur-utskjæringer med skogsmotiv.

2024

Vr‌i og vende

Utsmykking til nye Moelv Sykehjems foajévegg med to sammenføyde høye landskap - ett flatt i farger, ett relieff i furubord - som Ringsakers varierte topografi; fra Mjøsas bredd, gjennom kulturlandskap

Se video

2024

MELLOM TRÆR

MELLOM TRÆR er del av kunststien SkulptuRute ved Wergelandshaugen, Eidsvoll. 6 dampvridde furubord er spent opp mellom tre trær, med retningsgivende spisser, halesplitter og pigmentering. Bordene skr

2023

H‌jemsted og videre

HJEMSTED OG VIDERE er et glasstrykk på Onsøyheimens 20 meter høye trappetårn - et vertikalt landskap sammensatt av et uttall horisonter og mange sammenflettede historier om hjemsted, stedstilknytning,

2023

Hjemsted og videre, rekkverk ved heis

Glassrekkverk foran heiser på 4 mezzaninetasjer. Hvert rekkverk spiller videre på motivet ute på trappetårnet. H100cm x bredde 440cm

2021

Rundt territorium

Utsmykning til Lärjeskolan i drabantbyen Hjällby ved Göteborg. I dette fantasilandskapet av bakbelyst trefinér brer narrativer om sted og identitet, tilhørighet, kultur og natur seg ut - et mangfold a

2021

S‌tien går dit du vil

STIEN GÅR DIT DU VIL. Hoberg skole på Stange. Stien oppstår etter felles tråkk, men kan forsvinne raskt. Stien er frihet, opplevelse og forflytning i landskapet. Komposisjonen er en abstraksjon over l

2020

A‌vtrykk av ildsted

AVTRYKK AV ILDSTED til foajéen i Smedsgården omsorgssenter i Askersund, Ørebro län. Skulpturen er murt opp av 130 håndstøpte, fargede krystall glasstegl fra et glassbruk i Småland. De to teglskjermen

Se video

2020

Krusete linje

KRUSETE LINJE består av to portal-skulpturer i Torparskolans skolegård og vegginstallationer i skolens foajé og samlingssal. Formene kommer fritt etter den rødlistede bladlaven Lobaria Pulmonaria, som

2020

Krusete linje

KRUSETE LINJE portaler i skoleskogen fortsettes inne i med to vegginstallasjoner i skolens foajé og matsal.  Vegginstallasjoner: pulverlakkert 4mm stål, polerte stålkuler. H175cm x B 175 / 330cm.    O

2020

L‌ysdrag 1 og 2

LYSDRAG sikksakker som vannrenner, fra glasshimling og nedover de høye treveggene i atriet i Atrå skole og samfunnshus i vassdragskommunen Tinn.Det er ikke vann, men farget dagslys som ledes nedover t

2019

T‌erreng 1-7

TERRENG består av 7 bakbelyste glasstrykk til felles mat/samlingssal for barneskole og eldresenter i Karlshamn. Landskapenes blåner, åskammer og horisonter er belagt med fortellinger om sted, forflytn

2018

G‌ula hoppet

GULA HOPPET ble laget på oppdrag av det kommunale boligbyggerselskapet Kopparstaden i Falun, Sverige. Laserskåret, lakkert metall. Skulpturen er plassert på NeNoCourt, bydelen Nedre Norslunds nye akt

2017

Spinn 1 og 2

SPINN er laget til allrommet i nye Framtia barnehage i Lørenskog, og består av fritthengende hovedobjekt med mindre replikk på vegg i trappehallen. Allrommet er 80m2 stort og 7m under taket. Den 2,5 m

2016

K‌vervel 1, 2, og 3

KVERVEL (nynorsk for ’virvel’) er et verk av tre vegghengte skulpturer fordelt i vestibyle og trapperom i Valdres Lokalmedisinske Senter på Fagernes. De tre skulpturene er frest ut i minarelcompositt.

2015

H‌orisontrull

Horisontrull er mekanisk interaktive skulpturer som består av 4 dreibare metallhjul med halvmåneformede glassinnsatser med keramisk trykk. De to hjulene er plassert i det åpne grøntområdet til to barn

2015

Ve‌nniveggen

De fire ulike skulpturene ved Ringsaker Avlastningssenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er laget av frest og polert mineralkompositt, dreid bjørk, og konkave og konvekse stålspeil. Hver

2014

Vidsyn

Vidsyn er 200 m2 stort og består av 150 ulike glasspanelene av laminert, varmeherdet glass med keramisk trykk. Vidsyn består av to separate felt på skoleanleggets fasader, og viser et bølgende, fantas

2012

L‌and inbetween

Land Inbetween viser lag på lag av det komplekse, mangeslungne og mystiske området som omgir våre byer, Mellomlandet, der natur og kultur lekesloss. Den 70x30x40cm store titteboksen er laget av bjørk

2010

10m‌eterskogen

10meterskogen er utskåret i bjørkefinér; 10x10m trehimling med figurskjærte belysningsfelt og en 10m lang krummet og bakbelyst frise. Mellom de sirlig utskårne skogskonturene gjemmer skogens dyr seg,

2007

No‌rwegian forest lights

The first Norwegian Forest light was lit in 2007. The Norwegian Forest entered the classic Scandinavian tradition of using thin wood veneer for lighting. The double layered 0,9 mm veneer was custom ma