Hopp til hovedinnhold

Cathrine Yksnøy

Tekstil

E-post

cathrine@yksnoy.net

Telefon

45608583

Sted

Hovdebygda

Mine arbeid er i hovudsak knytt til tekstile materiale og teknikkar. Eg skaper både flater, romlege objekt og installasjonar. Forankra i tradisjonsrike teknikkar arbeider eg i spenningsfeltet mellom kulturarv og samtidsuttrykk. Dei tidkrevjande prosessane og teknikkane fasinerer meg, og undersøkingane er prega av spennet mellom det analytiske og det intuitive. Ved å utfordre antakingar stiller eg spørsmål ved naturen sine strukturar og transformasjonar.

2023

Ukjend

Eit område rikt å mineralar, henta ut i generasjonar. Men under den sterke tradisjonen og identiteten siv ei stor utfordring stille ut. KunstVerket, Air Folldal

2023

Meander minnene glimrer i overflata

Verket er ein del av ei undersøkinga Balanse, knytt til kva vannoverflata skjuler. Materialet er avfall frå fiskeredskap. IndieArt, Bjørke

2023

Fargeherbarium

På 2 stader i løpet av 100 dagar med 100 vandringar plukkast 100 planter og det gjennomførast 100 fargingar som gjev 900 små fargedukker i ulike valørar -fordi ulike salt og ulla sine naturlege pigmen

2022

3001202209541003 Utdrag frå ei 17 meter lang samtale

Verket bygger på analogt nedteikna lydobservaskjonar av skjora ved eit avgrensa tidspunkt. Det metaforiske språket vert tolka med assosiasjonar til morsekoder sine matematiske proporsjonar. Prosjektr

2020

gjensyn

Korleis møter vi kvardagen sine flater? Verket er ei av ti flater i undersøkinga Ei undrande reise. Materiale frå historiske Drammens Bomuldsspinderi. Galleri Bjørk, Bakketunet