Hopp til hovedinnhold

Hanne Øverland

Tekstil

E-post

overlandhanne@gmail.com

Telefon

97161861

Nettside

www.hanneoverland.com

Sted

oslo

Last ned CV

Jeg er tekstilkunstner og jobber med mange ulike materialer og teknikker. Materialitet og farger er et viktig interessefelt i mitt kunstnerskap. Farger er visuelle impulser som oppleves ordløst og spontant og har sterke emosjonelle preferanser. De påvirker vår oppfatning av form og rom og er en del av lyset og våre livsbetingelser. Arbeidsmetodene mine er utforskende. Jeg er opptatt av materialenes egenverdi og potensiale for kunstnerisk uttrykk.

2016

Undertekst

Undertekst/Subtitles er et samarbeidsprosjekt med Johanne Lund Ness. Vi laget en versjon til Årstutstillingen 2016 og en ny versjon til Kunsthåndverk triennalen i Tallin, Estland i 2017. Ideen til arb

2015

Farger som fortelling

Jeg har i tre utstillingsprosjekter i jobbet med farge som fortelling under fellestittelen “Fargekart.” De har vært et resultat av samarbeidet med tekstilkunstner Ingunn Bakke og vår felles interesse

2014

Kunst i offentlig rom St. Olavs Hospital

Jeg har jobbet med flere offentlige utsmykkingsoppgaver. På St. Olavs Hospital i Trondheim gjorde jeg kunstprosjekter i to trapperom, begge med maling på vegg og farget glass over flere etasjer. I til