Hopp til hovedinnhold

Ingrid Nord

Glass

E-post

froken_nord@hotmail.com

Telefon

40851589

Nettside

nord-glass.no

Sted

Osterøy

 Ingrid Nord har spesialisert seg på grafisk kunst i møte med glass, og arbeider med problemstillinger knyttet til virkelighetsforståelse og hverdagslige situasjoner. Forholdet mellom illustrasjon og form er en viktig stemningsskaper.Mange av verkene har utspring i hennes egne barndomserindringer. Hverdagsobjekter får ofte en sentral rolle i hennes arbeid. Hun formidler at hun ved hjelp av allmenne symbolske uttrykk, forsøker å fange kompleksiteten som oppstår i sammensmeltingen av tilsynelatende uvesentlige, men likevel konstituerende enkelthendelser.

2022

All That Is Solid Melts Into Air - pågående prosjekt

Samarbeidsprosjekt med kunstfotograf Magnus Bjerk - Pågående

2021

Fjernt og Nært - S12 Galleri og Verksted 2021

Verket «Fjernt og Nært» viser til undringen over de nære ting i sammensmeltningen med oppdagelsen av det ukjente og fjerne. En gjenkjennelig tilstand fra barndommen, men som også følger en gjennom hel

2021

Formblåst glass

2012

Erindringer

2009

Infrastrukture

2005

Urban Life