Hopp til hovedinnhold

Njål Thunold Hatteberg

Tre

E-post

njalhatteberg@gmail.com

Telefon

48896424

Nettside

Sted

Bergen

Sosiale medier

Njål Thunold Hatteberg (f.1995) har ein master i design frå KMD, UiB. Innan designfeltet arbeider han i hovudsak med møbel- og produktdesign, samt interiørarkitektur. Njål er ein prisvinnande møbeldesignar og hans arbeider berer ofte preg av handverkstradisjon i møte med kontemporære formuttrykk. Hans mål er å skape funksjonelle objekt og møblar med estetiske kvalitetar som held over tid.

2022

Grip stool

Grip er eit møbel inspirert av den velkjente mjølkekrakken. Vi har teke utgpngspunkt i dei tradisjonelle formene i krakken, kor nytt materiale mogleggjort ei ny og spennande tolkning. Det tradisjonsbu

2022

Plank dining chair

2022

Stick coat rack

2022

Stick Coat Stand

2022

Stick bench

2021

Skave

Skave er ein serie med oppbevaringsboksar i eik. Overflatene er inspirert av element frå arkitekturen på vestlandet - bølgeblikk, stein og vestlandskledningen. Boksane tilbyr ein stad for å oppbevare

2020

Vri

Vri er eit fleksibelt sittemøbel i eik og kork. Ved å vri på sete vil ein endre sittehøgda og møbelet kan dermed fylle ulike behov.

2019

Skyv

Skyv er ei knaggrekke utført i ulike tresortar. Det intuitive designet inviterer brukaren til å skyve knakkane på den veggfesta profilen. På denne måten kan ein velje plassering av og tal på knaggar e

2018

Join Around