Hopp til hovedinnhold

Renate D. Dahl

Metall

E-post

renatedesiree@gmail.com

Telefon

Nettside

renatedahl.no

Sted

Oslo

Sosiale medier

Last ned CV

Arbeidene mine er skulpturelle, de varierer i størrelse fra håndholdte objekter til store skulpturer som er større en mennesket. Materialene varierer fra bronse som er evigvarende, til margarin som forvitrer under utstillingen. Foto er en stor del av min praksis;i bildene redigerer jeg egen kropp enten fysisk eller digitalt.Kunstnerisk har jeg arbeidet og fordypet meg rundt menneskekroppen. Jeg har brukt min egen kropp og mine egne opplevelser som råstoff. Hvordan er det å leve med en kropp som er stor? En kropp som er utenfor det som er ansett som normalen på BMI skalaen, ofte med underkategorier som skam, fordommer, stigmatisering og søken etter en sann identitet.

2020

"I dream in jewellery"

I serien I dream in jewellery ønsker jeg å belyse hvordan vi beskriver materielle verdier og hverandre i hverdagen ut ifra en identitetsmarkør som smykker. Smykker kan markere både status og stigmaer.

2019

Under the skin

En serie i tre deler der jeg har jobbet med temaet tatovering. En prosess som markerer huden for livet. Papirer som tidligere er brukt til å tørke vekk overflødig blod og blekk. Papirene inneholder og