Hopp til hovedinnhold

Rut Fjågesund

Tre

E-post

rutfjagesund@hotmail.com

Telefon

99107842

Sosiale medier

Rut Fjågesund (f. 1993) er busett på eit småbruk i Lunde, der ho også har verkstad.Rut er utdanna faglærar i kunst og design og fordjupa seg i tredreiing, både for å lære eit nytt handverk og for å utforske tre som materiale.Handverket og materialet er viktige i arbeida til Rut. Ho nyttar hovudsakleg lauvtre som lønn, ask, bjørk og alm. Alle produkta er dreia på dreiebenk, og all dekor er skoren ut for hand med treskjerarjern.Rut er opptatt av å kombinere handverket med eit moderne og reint formspråk. Formspråket er inspirert av den moderne nordiske designtradisjonen med enkle og funksjonelle former. Ho ynskjer å lage bruksgjenstandar som også kan fungere som skulpturelle objekt. 

2022

Tredreiing