Hopp til hovedinnhold

Ruta Pakarklyte

Keramikk / Leire

E-post

ruta@bojer.no

Telefon

95073190

Nettside

Sted

Nordre Frogn

Last ned CV

Forbruk, miljø og forfall har lenge vært viktige temaer i mitt kunstnerskap. Mine porselens objekter likner på rester etter metamorfe prosesser. Jeg prøver å skape en omstrukturert virkelighet - objekter hvor natur og mennesker, det organiske og det uorganiske vokser inn i hverandre, bytter plass, muterer. Keramikkobjektene mine utgir seg for å være søppel, men er resultat av flere ukers eller måneders arbeid. På denne måten stiller jeg spørsmålet hva er verdifullt og hva ikke. Hva er kunst og hva er søppel. Oppholdet på ICS i Kecskemét i 2017 ble et vendepunkt i mitt kunstnerskap. Siden 2017 mai jobber jeg hovedsaklig med nytt prosjekt som dreier seg om vekst, transformasjon og frihet.

2020

"Mitt landskap"

Arbeidet "Mitt landskap" ble vist under kunsthåndverkernes tema utstilling i 2020. House of Foundation i Moss.

2020

"Skogen"

Jeg har lenge vært interessert i skog og trær. I flere år har jeg laget avstøpninger av grener, tykk bark, råtten ved, knopper. Jeg fasineres av likheten mellom treets og menneskets kropp. Jeg har sam

2017

"Transformasjon i svart, hvitt og rødt"

Prosjektet «Transformasjon» dreier seg om frihet og energi som ligger i alt levende. Energi til forandring. Det dreier seg om lojalitet til en identitet og fødsel av en ny identitet. Det dreier seg og

2016

"På vei mot intet"

 « Mot intet» Vi reiser, vi er på vei. Hvor hen? Vi har planer, drømmer. Vet vi hvor vi havner? I dag er det fred, i morgen er det krig. Kommer vi frem?Prosjektet vil dreie seg om følelser. Jeg vil sn

2006

"Spor etter oss"

I mer enn ti årsperiode har forbruk, miljø og død vært viktige temaer i mitt kunstnerskap.  Søppelet jeg fant i mine omgivelser var hovedelementet i arbeidene mine. Jeg lette etter spor som kunne fort

2001

"På spor etter byen"

Prosjektet mitt er knyttet til utforskning av det postmoderne storby rommet og samfunnet som lever i et slikt rom. Med mitt kunstnerisk prosjekt- installasjon «På spor av byen» ønsker jeg å lage en sl