Hopp til hovedinnhold

Svein Ove Kirkhorn

Annet, Kunst i offentlig rom, Performance, Tekstil

E-post

svein.ove@kirkhorn.net

Telefon

4790765617

Nettside

Sted

VESTERØY

Sosiale medier

Svein Ove Kirkhorn, 1956, Oslo. Bosatt på Hvaler.
 Kirkhorn arbeider innen visuell kunst. Materialet er gjerne tekstil som blir til klær og kostymer, i tillegg arbeider han mye med foto og video. I Kirkhorns arbeider finner man tre hovedelementer: rom, person og klær/kostyme. Han ser klær som en visuell utrykksform sammen med bevegelse, rom, tid og sted. En kommunikasjonsform som er i kontinuerlig bevegelse og i dialog med omgivelsene. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen 1986. 
Kostymer til mer enn 25 danse/teaterforestillinger. 
Innkjøpt og representert i Nasjonalmuseet, Oslo. Kode, Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. 
Konsulent og utøver for kunst i offentlige rom. 
Turnert for den kulturelle skolesekken i grunnskolen med tekstil performance og verksteder. Kirkhorn ønsker å glede, forundre og berike gjennom sine arbeider. I tillegg er de praktiske funksjonene plaggene gir også viktige. Han skaper klær som et redskap for dialog og for å fremheve personligheter. I sceniske sammenhenger er Kirkhorns arbeider en viktig del av dramaturgien. Han er på vakt for å finne balansen mellom de ulike elementene. Dette ved å være lyttende til det sceniske utrykket hvor kostymene kan dempe eller forsterke, forstyrre eller balansere. Fysisk kan kostyme legge føringer for kroppens bevegelse og koreografi. Kirkhorn søker å skape klær som gir dialogen flere fasetter, lek, forundring, oppdagelse og forståelse. I et sosialt fellesskap kan klær være en brobygger eller skape distanse og en viktig del av vår kommunikasjon. Kirkhorn har en utforskende tilnærming til materialenes iboende egenskaper. Han bearbeider og preger ofte tekstilene med stofftrykk, mønstringer og andre teknikker før de blir til klær og kostymer. Kirkhorn har alltid flere parallelle prosjekter gående, ofte over lange tidsspenn, og med mangfoldige skaperprosesser og varierende uttrykk. Han finner næring til alle sine prosjekter i møtet med andre mennesker der diskusjoner og forskjellige ulike utrykk oppstår. Med tiden som et viktig element, skaper han noen prosjekter som går over flere år, mens andre varer noen få uker. Hans siste arbeid, som spenner seg over åtte år, er en pågående portrettserie med bokutgivelse i 2025. Felles for serien er skjegg og bart, mens fokuset er på den portretterte personens historie og selvbilde. For Kirkhorn har alltid det som ligger i uttrykksmulighetene som klær, hår, bart og skjegg gir vært interesseområder han stadig vekk kommer tilbake til.

2023

REN TILFELDIGHET

Svein Ove Kirkhorn, 
Vibeke Jerkaas, 
Henriette Slorer Fra utstillingen i Galleri Salhus, Bergen, Norway 19.2 - 9.4.2023
 Et samarbeid mellom tre visuelle kunstnere der tekstil, maleri, dans og foto

2024

BEARD STORIES

En verdene av skjegg & barter dokumentert i portretter som fremhever personlighet, barbererens håndverk og tradisjoner hvor hver person forteller sin bakenforliggende historie. Gate og studiobilder av

2023

PICNIC

PICNIC Performance by Svein Ove Kirkhorn as part of the Pomor Festival 2023. Nansen square, Vardø

2023

REN TILFELDIGHET​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‌‌​​‌​‍‌‌‍​‍‌‍​‌‍​‍‌‍​​​​‍‌‌‍‌​​‌‍​​​‌​‍‌​‌​​​​​​‌‍​‍​‍‌​‍​​‌​​‌​​‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‍‌‌‍‌‌​​​‍‌​‍‌​‍​‌‍​‌‍‌​​‌‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‌‌​​‌​‍‌‌‍​‍‌‍​‌‍​‍‌‍​​​​‍‌‌‍‌​​‌‍​​​‌​‍‌​‌​​​​​​‌‍​‍​‍‌​‍​​‌​​‌​​‌​​‍‌​​‌​‌​​‍‌​‍‌‌‍‌‌​​​‍‌​‍‌​‍​‌‍​‌‍‌​​‌‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

REN TILFELDIGHET Videoverk av Svein Ove Kirkhorn
, Vibeke Jerkaas
Henriette Slorer Galleri Salhus, Bergen, Norway 19.2 - 9.4.2023. 
Et samarbeid mellom tre visuelle kunstnere der tekstil, maleri, da

2010

STRIKKETIME

Strikkeundervisning er fremdeles vanlig i mange skoler i norge. En fotoserie av elever i fjerde klasse.

1998

KAMELEON

Kameleon er et tablå, en performance, hvor elevene er kamuflert, -går i ett med bakgrunnen. De skiller seg ikke ut med hensyn til hudfarge eller kjønn. Kameleon gir en visuell innføring i å være synli

1991

KLÆR

En billedserie av klær laget til div. utstillinger og forestillinger. -Klær av malte stoffer, -i redesign av dresser og bilslanger. Og strikkede plagg.