Hopp til hovedinnhold

Sylvia Henriksen

Tekstil

E-post

syhenr@gmail.com

Telefon

+47 95899723

Nettside

www.sylviahenriksen.no

Sted

Kabelvåg

Sosiale medier

Last ned CV

I sitt kunstnerskap utforsker Sylvia Henriksen tekstilers evne til å bære menneskelige spor og historier samtidig som det reflekterer endringer og forgjengelighet i livet. Arbeidene knytter sammen historiske elementer med moderne samfunnsrelaterte temaer som migrasjon, identitet og sikkerhet, og hun utfordrer forventningene ved å gi sikkerhetsutstyr en ny tolkning. Tekstilskulpturene kan minne om maritimt redningsutstyr med former som livbøyer og redningsvester. Disse objektene synes å ha en utilstrekkelig funksjon eller lever ikke opp til forventningene. Verkene er sammensatt av gjenbruksmaterialer som er valgt i forhold til det de representerer, som for eksempel saueskinnsjakker, ullgensere, kjoletyll, makulert papir og funnet gjenstander. Henriksen bygger bro mellom fortid og nåtid ved å utforske sin egen familiehistorie. Dette kan inkludere historier om den kvenske fiskerbonden, tre stammers møte, fornorskningen, tvangsevakueringen under krigen og samtidens flyktningeproblematikk. Verkene belyser spørsmål om tilhørighet, kultur og mangfold.

2023

Kväänibiennaali/Kvenbiennalen ​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‌‍‌‌​​‌‍‌​‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‌​​‍‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​​‍​‍​​​‌​‍‌​​‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‌‍‌‌​​‌‍‌​‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‌​​‍‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌​​‍​‍​​​‌​‍‌​​‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

Fra Kväänibiennalen/Kvenbiennalen, Vadsø Kunstforening, Gallerikiosken. Kvenbiennalen er en utstilling som hvert andre år viser ny kvensk samtidskunst. ​Biennalen er initiert av Kvensk kunstnerforbund

2023

Papirløs

Gjenbrukt tekstil, silkebånd, makulert papir, 90 x 18 cmVerket "Papirløs" er en skjør ring, laget av tyll og makulert papir, som viser til ureturnerbare flyktninger uten rettigheter.

2023

Tapt og funnet

Gjenbrukt tekstil, ullgensere, tre, hamptråd, 170 x 90 cmVerket "Tapt og funnet" er basert på egen familiehistorie, da farsslekta ble tvangsevakuert av den brente jords taktikk. Da de kom tilbake til

2022

Vi er ett folk

Funnet objekt, broderitråd, paljetter, bånd, korn, 40 x 50 cmVerket "Vi er ett folk" handler om røtter, tilhørighet, samhold og sikkerhet. En funnet flytevest for barn er påført broderi, bånd og korn,

2022

Velkommen til mitt hjem

Brodert plantegning, ulltråd på gjenbrukt tekstil, funnet oppheng, 50 x 70 cmVelkommen til mitt hjem inviterer til refleksjon rundt isolasjon. Det forestiller et rom på ca. 8 m2, som er standard for e

2020

Hjem kjære hjem

Brodert plantegning, ulltråd på gjenbrukt tekstil, funnet oppheng, 50 x 70 cmFør i tiden hang det broderte åkler i de fleste norske hjem. 2020 var et år da mange måtte  tilbringe mye tid i hjemmet, på

2019

Redning

Gjenbrukt tekstil, hamptråd, 85 x 12 cm Verket "Redning" ser ut som en livbøye, og med sin «krakelerte», broderte overflate kan den framstå som dysfunksjonell, men den kan også innebære et håp som all

2018

Lykke til

Tekstil, metalltråd, avispapir, 45 x 40 x 35 cmObjektet er tilsynelatende en redningsvest, kontruert av tyll og fylt med avispapir. Arbeidet refererer til historier i forbindelse med masseflukten over

2016

Trygg

Tekstil, funnet objekt, tråd, paljetter. En funnet redningsvest påført paljettbroderi basert på Lofotbunaden. Dette arbeidet utforsker tema som tilhørighet, sikkerhet, flukt, krisehåndtering og bekymr