Hopp til hovedinnhold

Tollef Thorsnes

Tre

E-post

tollef.thorsnes@usn.no

Telefon

90957418

Sted

Husøysund

Last ned CV

Jeg arbeider med materialenes og tingenes tause tale. De har uttrykksmuligheter både visuelt, taktilt, for smak og hørsel. Ofte kobler jeg materialitet, skriftlig tekst og handlingsobjekter i samspill med sosiale situasjoner. Temaer jeg arbeider med er knyttet til verdighet, identitet, massemigrasjon, klimaendringer, forvaltning og miljø.

2017

NO CORE NO FRAGMENTS

STAMMER VOKSER OG SPRES. I OVERGANGER ØKER SPENNINGENE. VERDIGHETEN SETTES PÅ SPILL. DET KJENNES TIL MARGEN. MARGSPREKKER GÅR TIL KJERNEN. DET SKAPER ÅPNINGER. TILBAKE STÅR SPREKKER I FASADEN. I dette

2016

NO MERCY NO DIGNITY

I dette kunstprosjektet undersøker jeg noen problemstillinger om verdighet og massemigrasjon. Massemigrasjon som følge av klimaendringer, krig og terror er en overveldende utfordring. Det er krevende

2015

IN TRANSIT NO BORDERS

Prosjektet In Transit- No Borders handler om verdighet i møte med masseemigrasjon. Massemigrasjon skyldes menneskeskapte katastrofer, både med natur, miljø, terror og krig. Uttrykksmessig arbeider je