Hopp til hovedinnhold

Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond


Søkndadsfrist

Medio oktober

Innstilles av

Stipendkomiteen for kunsthåndverkere

Tildeles av

Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedyrke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år etter omfanget av arbeidsplanen/prosjektet. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden. Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

Søknaden fylles ut digitalt med beskrivelse av kunstnerskap og kunstneriske planer og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved CV og digital dokumentasjon av inntil syv arbeider. Hvert arbeid kan dokumenteres med enten en bildefil, en pdf-presentasjon på inntil to sider eller med video (maks fem minutter totalt).

Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens kunstnerstipend som fastsettes av Kulturdirektoratet hvert år, normalt medio oktober. 

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om å søke stipend