Hopp til hovedinnhold

Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond


Søkndadsfrist

Medio oktober

Innstilles av

Stipendkomiteen for kunsthåndverkere

Tildeles av

Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre

Fordypningsstipend skal bidra til å gi kunsthåndverkere rom til faglig fordypning frem mot kommende utstillingsprosjekt eller tilsvarende utadrettet virksomhet.

Søknaden fylles ut digitalt med beskrivelse av kunstnerskap og kunstneriske planer og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved CV og digital dokumentasjon av inntil syv arbeider. Hvert arbeid kan dokumenteres med enten en bildefil, en pdf-presentasjon på inntil to sider eller med video (maks fem minutter totalt). For at søknaden skal være gyldig, skal det vedlegges eller ettersendes kopi av prosjektavtalen.

Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend som fastettes av Kulturdirektoratet hvert år, normalt medio oktober.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om å søke stipend