Hopp til hovedinnhold

Støtte til utvikling av fag og formidling


Søkndadsfrist

2. april og 1. oktober

Innstilles av

Administrasjonen i NK​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​​‌​‌​‌‍​‌​‌‌​​‍​‌​​‌​‌‍​‍​‍‌​‌‍‌‍​‌​‌​‌​​‍‌​‌​​​‍‌‍‌​​‌​‍‌​‍‌‌‍‌​​​‌​​‍​‍‌​‌​​​​​‍​​‌​‍‌‌‍​‌‍​​‍​​​​​​​‌‌‌‍​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍​‌‍‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌​‍‌​‌‍‍​‌‍‍‌‌​​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌​​‍‌‍‌​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​​‌​‌​‌‍​‌​‌‌​​‍​‌​​‌​‌‍​‍​‍‌​‌‍‌‍​‌​‌​‌​​‍‌​‌​​​‍‌‍‌​​‌​‍‌​‍‌‌‍‌​​​‌​​‍​‍‌​‌​​​​​‍​​‌​‍‌‌‍​‌‍​​‍​​​​​​​‌‌‌‍​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍​‌‍‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌​‍‌​‌‍‍​‌‍‍‌‌​​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌​​‍‌‍‌​‍​‍‌‌

Tildeles av

Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre

Formålet med støtten til utvikling av fag og formidling er å stimulere tiltak som styrker og synliggjør kunsthåndverk som fagområde og kommer flere til gode. Dette kan være tiltak som seminarer, konferanser, workshops, kunstfaglige publikasjoner, publikumsarrangementer og annen promotering av norsk kunsthåndverk. Tiltakene kan gjennomføres både i inn- og utland.

Det legges vekt på at tiltaket utvikler kunsthåndverkfeltet, gjennom formidling og profesjonalisering av flere kunstnerskap og henvendelse til nye publikum. 

Det gis ikke støtte til forprosjekter, profilering av individuelle kunstnerskap eller prosjekter som har fått denne støtten tidligere. Unntak kan gjøres der prosjektet i særskilt grad treffer formålet med støtteordningen. Det gis ikke støtte til utstillingsproduksjon.

Spørsmål og svar

1Opplysninger

2Om prosjektet

3Vedlegg

Fristen for å søke denne ordningen har utløpt

Dersom du har opprettet en søknad, men tekniske problemer hindret deg i å fullføre den innen fristen, send umiddelbart beskjed til post@kunsthåndverk.no så hjelper vi deg påfølgende virkedag. Det materialet som du ikke fikk lagt inn i søkanden, kan du legge ved i eposten. Bare pass på at du ikke har vedlegg på mer enn totalt 10 MB per epost.