Hopp til hovedinnhold

30 år med vederlag for bruk av visuelle verk

I over tre tiår har BONO sikret at kunstnerne mottar vederlag når verkene deres blir brukt og at brukere av kunst har trygghet i at rettighetene er innhentet og uforutsette kostnader ikke oppstår.

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk – etablert av kunstnerne, for kunstnerne og for de som bruker kunst. BONO jobber for kunstneres opphavsrettigheter og har bidratt til en generell bevisstgjøring blant brukere av kunstverk. Samlet er det innkrevd over 250 millioner i opphavsrettslig vederlag for bruk av visuelle verk – penger som går tilbake til kunstnerne og skaper grobunn for ny kunst. BONO har nå over 2 700 norske medlemmer og representerer mer enn 150 000 internasjonale kunstnere gjennom avtaler med søsterorganisasjoner verden over.

Vaktbikkjer
I en videosamtale mellom daglig leder, Harald Holter, og senirorrådgiver, Kari Astrup i BONO avslører de at arbeidet deres var mer konfliktorientert i BONOs spede begynnelse. Begge har vært med så og si siden starten og forteller at mange nok ønsket og så for seg at de skulle være kunstnernes vaktbikkjer, men bildet viste seg å være mer komplekst enn som så. BONO så også behovet for at nettopp de som bruker verkene også måtte bli godt ivaretatt, så lenge kunstnerne beholdt kontroll og fikk betaling for bruken. I denne samtalen kaster de lys over BONOs etablering og utvikling de siste 30 årene.

Var med på å grunnlegge BONO
Daglig leder i NK, Lise Stang Lund, forteller at NK var med på å grunnlegge BONO som organisasjon for 30 år siden.

– BONO har hatt en sentral rolle i det visuelle kunstfeltet på mange ulike måter. Først og fremst er BONO en aktør som har ekspertise på opphavsrett på det visuelle området, noe som kommer både organisasjonen NK og kunsthåndverkerne direkte til nytte. BONO har de siste årene ledet viktige prosesser, som f.eks. avtalen med NRK, privatkopieringsvederlaget og det kommende vederlaget for DKS-produksjoner. Alt dette resulterer i vederlagsmidler til visuelle kunstnere som kommer godt med i en presset kunstnerøkonomi. Vi i NK ønsker BONO lykke til videre!

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt