Hopp til hovedinnhold

Dette er stipendmottakerne for 2022

Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes fond i 2022 er nå offentlig. Vi har også samlet NK-medlemmer som har mottatt stipend fra BKH.

Etter en lang og krevende prosess innstilte NKs innstillingskomité til en rekke ulike stipend fra Statens kunstnerstipend, Kunsthåndverkernes fond og Bildende Kunstneres Hjelpefond. I komiteen satt Ella Heidi Sand (leder), Vidar Koksvik (vara for Cathinka Mæhlum), Linda Lothe, Anne-Gry Løland, Peder Valle og Lene Tori Obel Bugge (vara for Eirik Gjedrem). Det kom inn totalt 588 søknader til de statlige stipendene. Vi gratulerer alle mottakerne av stipender i 2022!

Tildelingsliste arbeids- og fordypningsstipender 2022 fra Kunsthåndverkernes fond:

3-årig arbeidsstipend:
Ingrid Nord
Jostein Thomassen
Lissette Escobar
Aleksander Jæger
Ingeborg Elieson
Ann Beate Tempelhaug

Fordypningstipend (75 000–125 000 kr):
Ansgar Ole Olsen
Marianne Moe
Anne Kari Amstein
Brit Dyrnes
Lillian Tørlen
Solveig Ovanger
Kari Aasen
Kjersti Johannessen
Ingrid Larssen
Gabriella Göransson
Siri Skjerve
Lena Walton Herfindal
David Calder
Linnea Calder
Line Solberg Dolmen
Morten Haugmo
Kristine Roald Sandøy
Kathrine Lindman

NKs fondsstyre vedtok at uanvendte og refunderte midler fra bl.a. reisestøtten i 2021 skulle omdisponeres til fordypningsstipend i 2022. Det medførte at stipendkomiteen hadde hele 1,78 millioner til rådighet, som gjorde det mulig å tildele flere fordypningsstipender enn vanlig.

På stipendoversikten fra BKH finner vi flere NK-medlemmer:

Ettårig BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere (kr. 135 000):
Ingunn Milly Hansen
Ulla-Mari Brantenberg

Ettårig BKH kunstnerstipend (kr. 283 000):
Tulla Elieson

Treårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 283 000):
Brita Been
Marthe Elise Stramrud

Klikk her for å se tildelingslistene fra Statens kunstnerstipend.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt