Hopp til hovedinnhold

Digital juryering av Årsutstillingen

Under landsmøtet 2021 ble det vedtatt at innsending av fysiske verk til 2. juryering av Årsutstillingen skal avvikles, slik at juryen i utgangspunktet bare forholder seg til digitalt søknadsmateriale. Hva betyr dette for søkerne?

NKs styre har nettopp tatt stilling til hvordan juryeringen skal organiseres, med utsending av svarbrev til søkere i enten én eller to omganger.

SVAR OG INNSENDING I TO RUNDER

Valget falt på å sende ut svarbrev i to omganger, slik man har gjort det fram til nå. Det betyr at innsending til 1. juryering vil bli stort sett lik som før, med digital innsending av kortfattet dokumentasjon av inntil fire verk. Når juryen har gått gjennom materialet, vil søkerne få beskjed per e-post om hvorvidt noen av deres verk har kommet videre til 2. juryering. Verk som er videre til 2. juryering skal dokumenteres ytterligere ved hjelp av et nytt digitalt skjema som erstatter innsending av fysiske verk. Her skal man legge inn noe nytt obligatorisk materiale, samt eventuell dokumentasjon som juryen etterspør fra den enkelte eller søkeren selv vil tilføye. 2. juryering vil finne sted på vårparten, slik at det er god tid til å jobbe med formidling og andre forberedelser fram mot utstillingen. Med andre ord vil søkere få beskjed om hvilke verk som er antatt til Årsutstillingen allerede før sommerferien, selv om dette ikke røpes for offentligheten før utstillingen åpner på høsten.

Det er mange fordeler med å sende ut svarbrev i to omganger istedenfor å vente med å svare søkere til hele juryeringsprosessen er ferdig. Blant annet får søkerne en tidlig avklaring på hvorvidt verkene er med videre eller har blitt tilgjengelig for andre prosjekter, og man slipper å lure på om de fremdeles vurderes til Årsutstillingen eller ikke. Søknaden til 1. juryering vil bli forholdsvis kortfattet og enkel å få i stand til fristen. Til 2. juryering får søkerne mulighet til selv å legge til ytterligere dokumentasjon i tillegg til den dokumentasjonen som juryen etterspør. Slik har søkeren større kontroll over hvordan verk dokumenteres til 2. juryering enn man ville få dersom man ikke hadde noen ny innsending av skjema. Alternativet ville være at juryen ba administrasjonen oppsøke kun de søkerne som juryen selv ønsket ekstra dokumentasjon fra.

HVORFOR DIGITALT?

Da landsmøtet vedtok at innsending av fysiske verk skal avvikles, var det med utgangspunkt i flere hensyn. Selv om den fysiske verkserfaringen er viktig i det materialbaserte feltet, ble motargumentene vurdert til å veie tyngre. De handler om den økonomiske belastningen som fysisk innsending påfører både kunstnerne og produksjonen, om risikoen for brekkasje på verk, om at det er store forskjeller på hvor omfattende det er å levere verk basert på hvor man bor i landet og ikke minst om belastningen som frakten har på miljøet.

Høstutstillingen har allerede gått over til heldigital juryering og har gode erfaringer med dette. Til andre utstillinger blir det stadig vanligere å kuratere på bakgrunn av digital dokumentasjon. Med dagens teknologi blir terskelen stadig lavere for å skaffe god digital dokumentasjon (ofte er det nok med et mobilkamera), i tillegg til at stadig flere kunstnere dokumenterer verkene sine profesjonelt for øvrig bruk i søknader og digitale media.

HVORDAN SKAFFE GOD DIGITAL DOKUMENTASJON

Samtidig er NK veldig klar over at ikke alle kunstnere er like fortrolige med å bruke digitalt utstyr, og at det kan være en utfordring å gjengi kvalitetene i det materialspesifikke digitalt. Man kan se for seg at det er bedre for kunstneren å bruke ressurser på å få profesjonell hjelp med digital dokumentasjon enn på å sende inn fysiske verk til 2. juryering, ettersom dokumentasjonen ender opp i kunstnerens eie etterpå. Dersom du ønsker tips og råd til å lage dokumentasjon selv, finner du veiledning og ressurser under fanen "Digital dokumentasjon" på veiledningssiden som er laget for søkere og deltakere av Årsutstillingen. Som en sikkerhet for juryen, har de anledning til å avvise verk som har blitt feilaktig dokumentert, det vil si dersom søker åpenbart har jukset med dokumentasjonen eller unnlatt å dokumentere viktige aspekter ved verket.

Retningslinjer både for søkere og for juryen finner du gjengitt i sin helhet på denne siden, sammen med øvrige råd til søkere.

Utlysningen vil som vanlig komme i februar, med søknadsfrist medio april. Vi håper at den nye juryeringsprosessen vil bli et godt system både for søkerne og for juryen.

Velkommen til å søke!

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Årsutstillingen

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt