Hopp til hovedinnhold

betalt når du stiller ut!

Utstillingsvederlag er pr. i dag eneste økonomiske kompensasjon man har krav på når man stiller ut i et statlig støttet visningssted. Ofte får kunstnerne ikke utbetalt det de skal ha ifølge avtalen fordi visningsstedene har trang økonomi og nedprioriterer sitt ansvar overfor kunstnerne.

I NK jobber vi strategisk, langsiktig og hardt med å styrke kunsthåndverkernes økonomi. En ny avtale om rimelig vederlag for å låne ut egne verk og honorar for arbeid med utstillinger, er høyt prioriterte saker. Siden 2017 har NK sammen med NBK og FFF vært i forhandlinger med regjeringens representanter i Kulturdepartementet for få en utstillingsvederlagsavtale på plass som både er i tråd med dagens kunstnerpraksis og mer rettferdig med hensyn til kjønn og alder. Rett til rimelig vederlag er nedfelt i åndsverkloven. Alle statlig støttete visningssteder har plikt til å betale kunstnere som stiller ut et økonomisk vederlag for å vise kunstnerens verk offentlig over en viss periode. Penger til dette bevilges fra staten over driftsbudsjettene til visningsstedene. I slutten av oktober fikk vi beskjed fra Kulturdepartementet at de ønsker å behandle utstillingsvederlagsavtalen i Kunstnermeldingen som kommer i desember og at de derfor ønsket en pause i forhandlingene. Vi går ut fra at de vil se på ordningen i sammenheng med alle vederlagsmodellene for de ulike kunstfeltene i meldingen.

Inntil videre gjelder dagens avtale. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som skal skrive utstillingskontrakt med et offentlig støttet visningssted om å ta kontakt med NK om de er usikre på noe når det gjelder utstillingsvederlagsavtalen og hva man skal forvente å få utbetalt.

NK har også i mange år jobbet for at kunstnere som stiller ut i statlig støttete visningssteder skal få utbetalt et honorar for utstillingsarbeid. Pilotprosjektet for utstillingshonorar er for lengst evaluert, og vi har sammen med NBK og FFF bedt om at ordningen styrkes med 66 millioner kroner for å gjøre institusjonene i stand til å honorere kunstnerne skikkelig. Vi ser at de rødgrønne partiene i tråd med våre råd har styrket utstillingshonorar betraktelig i sine alternative budsjetter. Vi regner derfor med en solid opptrapping av ordningen etter valget i 2021, om vi får et regjeringsskifte.

Det er videre viktig at kunstnere som stiller ut ber om honorar for jobben de gjør og at vi alle oppfordrer institusjonene til å kreve økte bevilgninger så de kan bli i stand til å betale kunstnerne skikkelig!


– Hanne Øverland, styreleder i NK –

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Leder

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt