Hopp til hovedinnhold

FIRING UP - keramikere de unges arena, keramikk de unges agenda

Norske Kunsthåndverkere (NK) har mottatt prosjektmidler fra Kunstløftet, Kulturrådet for å sette i gang pilotprosjektet Firing Up våren 2015.

- Med Firing Up vil keramikere kunne formidle egne erfaringer i en ny sammenheng, på landets mange skoler, på ulike trinn, tenne interessen hos de neste generasjonene og få rik erfaring tilbake. Unge mennesker får fysisk erfare kunnskap med leire, som er ett av verdens eldste materialer. Prosjektet vil formidle til elevene en skaperglede via samtidskunstkunst og kunstnermøter, samt vekke bevissthet på glemte ressurser og gammel kultur. Det vil bli en spennende utfordring å ta i bruk de lenge ubrukte keramikkovnene på skolene, forteller initiativtaker til prosjektet Elisabeth Sørheim.

- Prosjektet skal bokstavelig talt, ved å ta i bruk glemt utstyr på skolene, tenne gløden for keramikk fra det laveste til det øverste skoletrinn. Keramikere spiller en viktig rolle i denne modellen.

Målet med Firing Up er at det skal gi lærere og elever kunnskap og glede ved å arbeide med keramikk og leire som skapende materiale.

- Det finnes et høyt antall keramikkovner, utstyr og redskaper rundt om på norske skoler. Mange av ovnene er dessverre ute av ute av drift på grunn av manglende kompetanse og prioritering hos personale og ledelse. En har hatt den samme negative utviklingen for keramikkfaget og andre håndverksteknikker i utdanningen i mange vestlige land, også i England. Men i England har Crafts Council (NKs søsterorganisasjon) gjort et vellykket rekrutteringsprosjekt Firing Up, der kunstnere, høgskoler, elever og lærere sammen har fått fyr på keramikkovnene, og en ser en økende entusiasme for keramikk i kunstfagundervisningen, forteller Sørheim.

Mer om Craft Council & Firing Up i England finner du på Craft Councils nettsider.

MÅL
1. Barn og unge får erfare gleden ved å arbeide med leire som et levende materiale.
2. Vekke interessen for keramikk i hverdagen og øke bevisstheten om betydningen av keramikk i
kunst- og kulturhistorisk sammenheng.
3. Fornye og inspirere skolens kunst- og håndverksundervisning.
4. Vise fram hva de unge ved hjelp av kompetent veiledning kan skape selv.
5. Knytte lokale faglige nettverk mellom kunstnere og skole.
6. Bidra til at flere sanser er i bruk i hele skolens undervisning.
7. Rekruttere unge mennesker til kreative yrkesvalg.

FIRING UP: FASE 1, 2015
Jan.-april. Arbeid i ressursgruppen.

22.-23. april Oppstart konferanse for Firing Up i Norge. Sted: Kunsthøgskolen i Oslo. Inviterte: Keramikere, pedagoger representert fra alle trinn, kunstinstitusjoner, kunsthøgskolene, høgskolen i Oslo og Akershus, organisasjoner for kunst og kultur i opplæringen; Dks og Norsk kulturskoleråd, Kunst i skolen, Kunst og design i skolen, Norges Husflidslag, representant for Kunstløftet i Norsk Kulturråd, presse og media.

Dag 1: Hente inspirasjon: Få kunnskap om Firing Up fra England og få presentert flere liknende prosjekter gjennomført i Norge.

Dag 2: Benytte deltakere som ressurs. Sette sammen workshopgrupper for å utvikle ideer som kan anvendes i en modell for hvordan Firing Up kan drives i Norge.

Mai- juni Utarbeide modell for Firing Up i Norge som kan anvendes regionalt. En grafisk og innholdsmessig klar og tilgjengelig modell.

August-september Markedsføre modellen gjennom nettverk og sosiale medier. Utarbeide søknad om midler til gjennomføring ved minst tre skoler i Oslo-regionen.

September-oktober Oppfordre skoler og keramikere til å søke å gjennomføre Firing Up fra første halvår 2016.

November presentere prosjektet Firing Up på lærerseminar i Nasjonalmuseet i forbindelse med årsutstillingen Kunsthåndverk 2015.

FIRING UP: FASE 2, 2016
Januar-juni Utprøving av modellen ved minst tre skoler, med minst tre keramikere. Evaluering.

FIRING UP: FASE 3, 2016/2017….
Firing Up anvendes regionalt og Norske Kunsthåndverkere er rådgivende instans.

Les fullstendig prosjektbeskrivelse:

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt