Hopp til hovedinnhold

Følger Stortinget tett om Kunstnarkår

Utstillingsøkonomi og Statens kunstnerstipend står øverst på dagsorden i Norske Kunsthåndverkeres arbeid med påvirke behandlingen av Kunstnarkår på Stortinget. Siste frist: 27. februar.

Én dato stikker seg ut som særlig viktig i Norske Kunsthåndverkeres fagpolitiske arbeid denne våren: 27. februar leverer Stortingets familie- og kulturkomité sin innstilling om stortingsmeldingen Kunstnarkår. Sammen eller hver for seg leverer de ulike partiene sine såkalte merknader: forslag til endring av tekst og konkrete politiske tiltak.

Fram til da kan kunstnerorganisasjoner og andre grupper påvirke Stortingets behandling av meldingen, som nå er planlagt til 19. mars. Siden den åpne høringen på tinget før jul har Norske Kunsthåndverkere har møtt flere av partigruppene i kulturkomiteen nå i januar, med positive erfaringer.

Har god tro på endringer

– Politikerne er genuint åpne for våre innspill og takknemlige for informasjonen vi kan gi dem. Jeg har tro på at vi kan vinne igjennom med endringer, fordi vi har gode argumenter og konkrete endringsforslag, sier styreleder Siri Skjerve.

Sammen med Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer har NK levert utfyllende innspill til komiteen om to viktige saker for det visuelle kunstfeltet: Statens kunstnerstipend (SKS) og utstillingsøkonomi (klikk her å lese innspillene i sin helhet). Særlig på førstnevnte punkt gir ikke meldingen et dekkende bilde av gjeldende praksis, og det har vært viktig for NK å gi politikerne mer informasjon. I Kunstnarkår foreslår regjeringen å flytte sekretariatsfunksjonen for stipendbehandlingen bort fra kunstnerorganisasjonene, og splitte behandlingen av SKS og vederlagsstipender, som i dag behandles samtidig.

– Forslaget vil føre til merarbeid og større uforutsigbarhet for kunstnerne som søker. Det vil bli mer byråkrati og mindre vederlagsmidler å fordele til kunstnerne. Innstillingsarbeidet slik det foregår i dag gir en effektiv og god fordeling av de ulike stipendene og sikrer staten innsyn. NK foreslår at staten inngår en forvaltningsavtale med de ulike sekretariatene for å formalisere den gode praksisen som Statens kunstnerstipend og kunstnerorganisasjonene har utviklet, sier Skjerve.

Må trappe opp

I sitt tilleggsinnspill foreslår de tre organisasjonene også et mer håndfast tiltak for å styrke kunstneres økonomi. For å sikre rimelig betaling for arbeid med utstillinger foreslår de en forpliktende avtale for alle visningssteder med statsstøtte, som skal omfatte utstillingshonorar, vederlag og produksjonskostnader. Styreleder Siri Skjerve har tydelige forventninger til stortingsbehandlingen.

– Slik det står nå, er Kunstnarkår for lite konkret i omtalen av utstillingshonorar. Vi har lenge påpekt at det trengs mer penger og en forpliktende avtale. Det tror jeg politikerne er klar over.

Skrevet av

Portrettbilde av Cato Fossum.Portrettbilde av Cato Fossum.

Cato Fossum

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt