Hopp til hovedinnhold

Hvordan sette i gang en Firing Up-pilot?

Prosjektet Firing Up i Norske Kunsthåndverkere har som mål å vekke interesse for keramikk hos barn og unge. Dette gjør vi ved å re-starte skolenes keramikkovner ved hjelp av profesjonelle keramikere. Firing Up vil dessuten sette keramikken i en sammenheng med lokale og nasjonale museers samlinger for å vise hvilken tradisjon denne kunstformen hører hjemme i.

Firing Up-pilot = keramiker, skole og kunstsamling i samspill

Firing Up startet i 2015 med en to-dagers konferanse på Kunsthøgskolen i Oslo og i Nasjonalmuseet. Fire keramikere startet høsten 2015 hver sin pilot med aktivitet i en barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Dessuten ble det gjennomført lærerkurs i Bergen kulturskole.

Fra 2016 vil keramiske samlinger i museer, bygdesamlinger eller private samlinger inngå i pilotene.

Hvordan sette i gang en Firing Up-pilot?

Keramikeren tar kontakt med en skole i nærmiljøet med intensjon å samarbeide med lærere og elever. Dersom interessen og motivasjonen er stor, formuleres søknad fra keramiker til Norske Kunsthåndverkere. Tildelingen vil være på 18.000 pr. pilot. Skolen må selv holde materiale og utstyr.

Hvem kan søke?

Keramiker, medlem av Norske Kunsthåndverkere.

En kortfattet søknad skal inneholde:

  • Søkers navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
  • Begrunnelse; hvorfor du ønsker å være med som Firing Up-pilot høsten 2016
  • Tidligere erfaring med undervisning (ikke en forutsetning)
  • Aktuell deltakende skole, klassetrinn og faglærers navn + rektors navn. Skolens adresse, kommune, telefonnummer og e-postadresse
  • Kortfattet brev fra rektor om hvorfor skolen ønsker deg som Firing Up-pilot. I brevet fra skolen skal det bekreftes at skolen bekoster materiell, lokaler og utstyr. Vedlegges.
  • Tiltenkt samarbeidspart innenfor kunst/kulturarv. (Kunst-kulturhistorisk museum eller samling, bygdemuseum eller privatsamling, evt. formidler/ foredragsholdere på besøk.) Den kunst/kulturhistoriske orienteringen kan også gjennomføres av kunstneren selv.)

Frist for å søke om å bli Firing Up-pilot: 15.mars 2016

Kontakt: Norske Kunsthåndverkere, Elisabeth Sørheim elisabeth.sorheim@kunsthandverk.no

mobil 92814155

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt