Hopp til hovedinnhold

Kunsthåndverk 2015: Synlighet og rekruttering

I 2015 fylte NK 40 år og ‘synlighet’ og ‘rekruttering’ var stikkord for jubileumsfeiringen. I innledningen til NKs årsrapport fra 2015, som nå ligger her på våre nettsider (lenke nedenfor), reflekterer daglig leder Elisabeth Sørheim over nye målgrupper og knytter det sammen med noe av det NK beskjeftiget seg med i året som gikk.

Norske Kunsthåndverkere (NK) mottar midler fra Kulturrådet til formidling av kunsthåndverk, med det formål å fremme og utvikle feltet. Profesjonalitet og kvalitet i alle våre prosjekter har gitt gode resultater de siste årene. I 2015 fylte Norske Kunsthåndverkere 40 år, og i den anledning analyserte vi oss fram til at synlighet og rekruttering skulle være målet for markeringene av 40-åringen. Og hvordan skulle vi nå fram til 25-åringen, ikke bare til barn, unge og godt voksne?

Det er ikke vanskelig å nå de som allerede kjenner oss, gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og årsutstillingen for kunsthåndverk. Årsutstillingen med sitt allsidige formidlingsprogram henvender seg åpent og til alle interesserte. Utover dette ville vi i jubileumsåret ta i bruk flere arenaer, og vi utlyste midler for kunsthåndverkere som ville markere vårt fagområde i andre sammenhenger, til nye målgrupper og over hele landet.

Synlighet og rekruttering skulle være det overordnede mål. Mer enn 20 arrangementer ble virkeliggjort, og med stor entusiasme. NK sentralt arrangerte kveldsåpen pop-up shop på Grünerløkka i Oslo i mars. Der var det 25-åringen som var målet, og shopen ble svært godt besøkt av nettopp denne målgruppen.

Firing Up - prosjektet som skal re-starte keramikkovner på landets skoler med keramikeren som den lokale ressurs, har også rekruttering for øyet. Vi er glade for at vi har fått Kulturrådsmidler til dette prosjektet, som på sikt er ment videreført gjennom kulturordningene for barn og unge, som de kommunale kulturskoler og Den kulturelle skolesekken.

Utstillinger på messer og i butikk er en viktig del av kunsthåndverkarenaen. Norske Kunsthåndverkere markerte 40-årsjubileet med en presentasjon av kunsthåndverk på Oslo Design Fair. Vi gjennomførte dessuten Norway Designs NÅ, vol 2 – Skala, en samarbeidsutstilling i Norway Designs lokaler. Dette var den andre visningen i en serie der kunsthåndverkere som produserer i liten skala kan få vist seg fram.

For å fremme og utvikle kunsthåndverkfeltet, er det viktig å snakke om og debattere kunstens innhold. NK har arrangert flere seminarer og debatter i jubileumsåret, med svært god deltakelse. Seminarene har vært arrangert i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Nasjonalmuseet, Norwegian Crafts og Kritikerlaget.

En målrettet, hardtarbeidende og inkluderende stab kan vise til høy aktivitet – noe som denne årsrapporten bærer bud om. Vi har arbeidet svært godt sammen i jubileumsåret, og det har vært inspirerende å se hva kunsthåndverkere rundt i landet har vist av oppfinnsomme markeringer.

Jeg vil konkludere med at den gode regionale aktiviteten har bidratt til at kartet for norsk kunsthåndverk i 2015 har blitt tydeligere, for flere.

I 2015 har Norske Kunsthåndverkeres virksomhet opplevd stor synlighet i media, særlig har 40-årsjubileet og årsutstillingen blitt omtalt.

Jeg vil rette en stor takk til alle kollegaer, kunsthåndverkere, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter som har vært med på gjøre jubileumsåret 2015 til et spennende og særdeles produktivt år for norsk kunsthåndverk.

Elisabeth Sørheim

Daglig leder

Norske Kunsthåndverkere

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Leder

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt