Hopp til hovedinnhold

«Kunstnarkår» endelig!

Så kom den endelig – kunstnermeldingen. Den britiske politikeren Benjamin Disraeli sier i romanen Tancred fra 1847: «everything comes if a man will only wait». Vi henger oss på og håper at vi, etter å ha fordøyd den, kan si at kunstnermeldingen var verdt å vente på….

Kulturminister Anette Trettebergstuen presenterte forrige fredag Kunstnarkår Meld.St. 22 (2022–2023), den første kunstnermeldingen på 26 år i Norge. Meldingsarbeidet ble bestilt av Stortinget i desember 2017 og departementet startet sitt arbeid i 2018. En ettersigende trykkeklar melding var klar i mars 2020, men ble trukket pga. utbruddet av pandemien. NK har gitt mange og omfattende innspill – både i innspillskonferanser og i skriftlig form – til meldingsarbeidet gjennom disse 5–6 årene.

Meldingen Kunstnarkår peker på behovet for å utarbeide et overbyggende verdiprinsipp, forankret i et verdisyn som anerkjenner at kunsten har en selvsagt plass og funksjon i samfunnet. Regjeringens mål om at kunstnere skal få rimelig betaling for sitt kunstnerisk arbeid og at de skal være tydelig inkludert på kunstnerrelevante politikkområder, er det enkelt å stille seg bak. Det står også at institusjoner over hele landets skal sikres god økonomi, noe som bør forplikte regjeringen i budsjettene fremover.

NK noterer seg, sammen med Norske Billedkunstnere (NBK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF), et viktig gjennomslag i kampen for en reform av utstillingsøkonomien. Utstillingsvederlagsavtalen skal forbedres og tilpasses dagens kunstnerpraksiser, og skal sees i sammenheng med utstillingshonoraret. At regjeringen også vil kreve rapportering fra visningsstedene om deres betaling av kunstnerne, som NK har argumentert for lenge, er også svært gledelig.

– Det er helt glimrende at NK, NBK og FFF har blitt hørt om nødvendige reformer av utstillingsøkonomien. Hvis regjeringen følger opp dette i statsbudsjettet for 2024, vil dette bety reellt bedre arbeidsvilkår for landets visuelle kunstnere. Prislappen for 2024 er 10 mill. for vederlaget og 29 mill. for en opptrapping av utstillingshonoraret. Vi i NK er parat til å sluttforhandle utstillingsvederlaget og finne gode, praktiske løsninger for honorar for kunstnernes arbeid med utstillinger, uttaler NKs styreleder Siri Skjerve.

Meldingen har bl.a. et kapittel som omtaler sentrale virkemidler og rammebetingelser som er relevante for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere, som må løses på tvers av departementene. Stipendpolitikken blir også dekket. Det står at oppnevningsretten til kunstnerorganisasjonene bør bestå, men samtidig foreslår meldingen en gradvis overføring av sekretariatfunksjonen i stipendkomiteene til Kulturdirektoratet. I tillegg varsler meldingen at antall stipender skal økes, at aldersgrensen for stipend skal utvides til 70 år og at pensjon på stipendene skal vurderes.

– NK har lenge kjempet for flere kunstnerstipender og vært sterk forsvarer av kunstnerorganisasjonenes rett til å oppnevne representanter til stipendkomiteene, så disse delene er bra, men overflytting av sekretariatsfunksjonen er ikke et godt og gjennomtenkt forslag. Vi vil følge opp saken på Stortingets høring i høst, avslutter Skjerve.

Se kulturministerens fremlegging her.

Les meldingen her.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt