Hopp til hovedinnhold

Kunstnersamtale om skulptur og arkitektur i Kunstnerforbundet

Camilla Løw, Lene Baadsvig Ørmen og Terje Roalkvam i samtale med kunstkritiker Mona D. Gjessing i Kunstnerforbundet onsdag 9. mars kl. 17.00

Camilla Løw, som viser utstillingen Eye in the Sky i Overlyssalen, har gjennom de ti siste årene markert seg med abstrakte skulpturer og romlige konstellasjoner. Hennes kunst er rik på referanser til den abstrakte kunstens historie og retninger som minimalisme, konstruktivisme, Bauhaus og De Stilj. Slik tilføyer hun ny kunnskap og erfaring til den abstrakte kunstens dreining rundt ideologi, produksjon, form, farge, rom, kropp og bevegelse.

Lene Baadsvig Ørmen, som viser utstillingen Fret Not Upon Thy Blue Funk i vindussalen, gir oss en tankevekkende tilnærming til sentrale retninger og forestillinger i kunsten som land art, abstrakt skulptur og materialkultur. I utstillingen vises skulpturer og relieffer, hovedsakelig utformet med betong, pigment og jord. Prosessen har hentydninger til en arkeologisk utgraving, men de ferdige verkene vi ser forholder seg ikke til en forgangen tid.

Terje Roalkvam, som viser utstillingen Forskyvning i andre etasje, har siden slutten av 1980-tallet dreiet sine kunstneriske undersøkelser mot geometri, materialer, natur og rom. Arbeidene tar oftest utgangspunkt i kontrasten mellom to ulike materialer, eksempelvis mellom industrielt produsert aluminium og naturmaterialer som stein eller tre. Gjennom de geometriske grunnformene som sirkelen, kvadratet, rektangelet og trekanten og de ulike materialene evner han på en presis måte å få frem kontrastene mellom balanse/ubalanse, hvilende/aktiv, vertikal/horisontal, lys/mørk, varm/kald, hard/myk og glatt/ru.

Samtalen blir moderert av kunstkritiker Mona Gjessing

Sted: Kunstnerforbundet

Tid: Onsdag 9. mars kl. 17.00

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Arrangement

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt