Hopp til hovedinnhold

Lederbytte i NK-staben

Elisabeth Sørheim gir seg som daglig leder i NK. Hun går av med pensjon til sommeren, og det er Lise Stang Lund som blir hennes arvtager.

Etter 10 år i NK, gir Elisabeth Sørheim seg til sommeren. Da det ble kjent for NKs styre tidligere i år at Sørheim hadde besluttet å gå av med pensjon, valgte de å lyse ut stillingen internt. Styret besluttet å ansette Lise Stang Lund, som har vikariert i stillingen etter hun gikk av som styreleder på landsmøtet i mai 2017.

Brenner for formildlingen
Om NKs avtroppende leder, trekker NKs formidlingsleder Marit Lønning Reiten fram Sørheims arbeid innen formidling og rekruttering av nye publikummere.
– Elisabeth brenner for formidlingen av kunsthåndverk, særlig til de unge, og bl.a NKs prosjekt Firing Up har fått gleden av å merke dette. Vi kommer til å savne hennes glødende engasjement på kontoret, forteller Lønning Reiten.

Takker medlemmene
Sørheim selv retter en spesiell takk til NKs medlemmer.
– Kontakten med den enkelte gir alltid nye ideer og synspunkter på arbeidet med formidling av kunsthåndverk, forteller hun. Hun peker på at de store høydepunktene som NK-leder har vært åpningene av årsutstillingene. Det er veldig givende å møte publikum og se deres reksjoner i møte med kunsthåndverk. Jeg får energi av det, utdyper hun. I tillegg har det vært en stor begivenhet å få være med på jubileumsarrangementene som kunsthåndverkere landet rundt arrangerte i 2015.Elisabeth Sørheim ser frem mot å få mer tid til familien.
Foto: Kristin Klette

Mer tid med familien
Vi lurer på om NKs avtroppende leder har fundert på hva skal hun bruke dagene på fremover.
– Jeg skal bruke tiden på å glede meg til den nye årsutstillingen i Fredrikstad, smiler Sørheim. Og ikke minst skal jeg leke med barnebarna, fortsetter hun. Jeg er heldig som har hatt 40 år i arbeidslivet, hvorav 30 innen kunstformidling. Mine interesser har i stor grad sammenfalt med de jobbene jeg har hatt. Det lar seg derfor gjøre å fortsette med å holde seg oppdatert og glede seg over stadig nye kunstnerskap, forteller hun.
På spørsmålet om vi kommer til å få se henne på utstillingsåpninger og ulike tilstelninger, svarer hun resolutt: Ja, det håper jeg da virkelig!

Hel ved
Om NKs påtroppende daglig leder, Lise Stang Lund, har Sørheim en rekke godord.
– Dersom jeg skulle velge et av materialene fra kunsthåndverksverden for å beskrive Lise, må jeg jo bare si at Lise er "hel ved"! Hun er strukturert, effektiv og utstråler menneskelig varme. Og hun er en meget dyktig leder, legger hun til. Lise må bare fortsette det gode arbeidet med å strukturere NKs fag- og formidlingsadministrasjon i tillegg til å pleie det gode samarbeidet både med regionene og ulike samarbeidspartnerne – slik hun allerede har vist at hun gjør. Lise går inn i en meget interessant jobb, og så er hun så heldig som får en så dyktig og hardtarbeidende stab, avslutter Sørheim.Elisabeth Sørheim (t.v.) og Lise Stang Lund (t.h.) på høring i Stortinget høsten 2016.

Formidabel inspirasjonskilde
NKs styreleder Hanne Øverland sier at selv om det er leit at Sørheim slutter, så er det jo faktisk en naturlig prosess at det er utskiftninger i et personale.
– Elisabeth har gjort en veldig fin jobb for NK, spesielt på formidling av kunsthåndverk. Elisabeth er en kunnskapsrik og god formidler av våre fagfelt ut til offentligheten. Med sin energi og positivitet har hun vært og er fortsatt en formidabel inspirasjonskilde, utdyper hun. Sørheim har også deltatt i en rekke utvalg og komiteer. Blant annet fagutvalget for visuell kunst i Kulturskolerådet og den departementsoppnevnte ekspertgruppen som var rådgivende organ for både kunnskapsministeren og kulturministeren for koordinering og nyordning av kulturtilbudene til barn og unge, gjennom rapporten «Det muliges kunst».– Elisabeth har vært en formidabel inspirasjonskilde, sier NKs styreleder Hanne Øverland.
Foto: Kristin Klette

NK er heldig
Så hva betyr det for NK at det nettopp er Stang Lund som overtar stafettpinnen etter Sørheim?
– Alt!, uttrykker Hanne Øverland resolutt. På vegne av hele organisasjonen vil jeg bare si at vi er veldig heldige at Lise har takket ja, forteller hun. Det kanskje ikke alle vet er at Lise de siste årene har etterutdannet seg ved siden av jobben som styreleder i NK. Hun har en toårig deltids lederutdanning fra BI i Oslo. Og det var et tungtveiende argument da hun ble tilbudt stillingen som daglig leder hos oss. At hun i tillegg kjenner kunsthåndverksfeltet så godt som hun gjør, betyr at hun innehar en helt unik kompetanse som vi i NK får fortsette å nytte, sier Øverland.

Helhjertet ønske
Det var et helhjertet ønske fra en samlet stab om at Stang Lund skulle bli NKs nye daglige leder.
– Hun har allerede virket som daglig leder i Elisabeths sykefravær, så både hun og staben har fått erfart å jobbe sammen som team, som jo er en unik og utrolig nyttig erfaring. Og når staben utrykker at hun gjorde en fantastisk jobb, samtidig som Lise veldig gjerne ønsket seg til NK, kan jeg ikke si annet enn at vi gleder oss veldig til å ta henne imot, avslutter Øverland.

Kastet inn i rollen som daglig leder
Lise Stang Lund vikarierte som nevnt for Sørheim da sistnevnte ble langtidssykemeldt like etter påske i fjor. Så NKs påtroppende daglige leder er godt forberedt på hva hun går til. På telefon forteller hun at det var en meget spesiell situasjon som ingen var forberedt på. Hun ble kastet inn i rollen som vikarierende daglig leder, og erfarte da at lederutdanningen i personalledelse fra BI kom godt med.

– Det er en ekstremt variert og samtidig krevende jobb med et høyt tempo. Det var en lettelse å kjenne at jeg mestret de ulike oppgavene, forteller Stang Lund. For meg personlig, har det vært veldig spennende å bli kjent med NK fra en helt annen vinkel og bli mye bedre kjent med den fine staben i NK. Det er et godt og energisk arbeidsmiljø, også sammen med Norwegian Crafts, og det bidrar til å gjøre jobben som daglig leder attraktiv. Jeg ser veldig frem til å være med på å utvikle NK videre, både som fag- og formidlingsorganisasjon, i nært samarbeid med alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Nyttig kunstnerbakgrunn
Vi lurer på om Stang Lund har gjort seg noen tanker om fordelene ved å ha bakgrunn som utøvende kunstner.
– Ja, det tror jeg kan absolutt være en nyttig erfaring og kompetanse, både for arbeid med formidlingsprosjektene, rådgivning i politiske saker og for medlemsservicen. Jeg har jo selv kjent på kroppen hvordan det er å være kunstner, og det perspektivet vil jeg ta med meg inn i jobben. Samtidig er jo jobben som daglig leder naturligvis en helt annen rolle og det er jeg meg bevisst, bemerker hun.

Dyktig formidler
Til sist lurer vi på om Stang Lund kan trekke frem Elisabeth Sørheims beste egenskaper som daglig leder i NK, hvilket hun gjør med glede.
– Elisabeth er en meget dyktig faglig formidler. Hun er i tillegg veldig god til å se menneskene rundt seg og har en varme som alle som møter henne merker, forteller hun.

Sørheim har sin siste arbeidsdag fredag 8. juni, og Stang Lund starter opp 1. juni.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt