Hopp til hovedinnhold

Mottakere av fondsstipender 2018

Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes Fond og Bildende Kunstneres hjelpefond i 2018 er nå offentlig.

BKH KUNSTNERSTIPEND
115 søkere, ett stipend tilgjengelig
Tildelt Karina Presttun, Bergen, 1 år

BKH KUNSTNERSTIPEND FOR SENIORKUNSTNERE
24 søkere, ett stipend tilgjengelig
Tildelt Marianne Broch, Krokkleiva, 1 år

ARBEIDSSTIPEND FRA KUNSTHÅNDVERKERNES FOND
139 søkere, én stipendhjemmel tilgjengelig
Tildelt Pearla Pigao, Oslo, 3 år

FORDYPNINGSSTIPEND FRA KUNSTHÅNDVERKERNES FOND
64 søkere, kr 800 000 til fordeling
Anne Thomassen, Oslo
Regien Cox, Arendal
Elena Redaelli, Stavanger
Linda Lothe, Stabekk
Liilian Saksi, Oslo
Kenneth Stordalen, Kongsberg
Esther Helen Slagsvold, Ottestad
Ingeborg Elieson, Oslo
Margit Seland, Amsterdam
Elisabeth Thorsen, Fredrikstad

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt