Hopp til hovedinnhold

NK om strømsaken flere medieoppslag

NK ser med stor bekymring på at selvstendig næringsdrivende kunstnere fortsatt står utenfor strømstøtteordningene. For slike kunstnæringer er marginene små̊, og privatøkonomien henger som regel uløselig sammen med næringsøkonomien.

De siste dagene har flere aviser intervjuet NK-medlemmer og styreleder Runa Vethal Stølen om den kritiske situasjonen mange kunstnere har kommet i grunnet de økte energikostnadene.

Mange av våre medlemmer er hardt rammet av den pågående strømkrisen, og det haster med å få på plass kompenserende tiltak for kunsthåndverkernes mikrobedrifter og enkeltpersonsforetak. NK har sendt brev til ministre og administrasjon i Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Det er opprettet kontakt med sentrale politikere på Stortinget og flere har stått frem med støtte til vår sak. Les NKs brev til politikerne her.

Næringsministeren har fått et skriftlig spørsmål til besvarelse fra stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP). Han spør: «Når har statsråden på plass en ordning for Stine Hoff og andre bedrifter som sliter med rekordhøye strømpriser?» Les hele spørsmålet her.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte i Politisk kvarter på NRK 8. august at det er regjeringens mål at noen bedrifter i området med høy pris skal de finne løsninger for. Vårt mål må være at disse løsningene kommer så raskt som overhodet mulig. Hør episoden her.

Klassekampen
12. august hadde Klassekampen et oppslag om strømkrisen for glasshyttene. Glassblåser og NK-medlem Stine Hoff, sammen med styreleder i NK Runa Vethal Stølen, ble intervjuet i saken. Her er noen utdrag:


"Stine Hoff har blåst glass i 30 år. De høye strømprisene gjør at hun snart må se seg om etter annet arbeid.
– Hvis jeg jobber nå, har jeg ingen inntekt. Alt vil bli brukt på å dekke strømutgiftene, sier glasskunstner Stine Hoff.
[…] Glasskunst er på Unescos liste over verneverdige håndverk. I Norge er det ingen utdannelser for glasskunst, men det er et knippe kunstnere som driver med opplæring. Hoff er én av dem.
– Uten rekruttering kommer ikke faget til å overleve. Det er et lite, verneverdig fag som nå står i fare for å forsvinne som følge av strømprisene, sier hun.
– Mange kunstnere er allerede lavinntektsgrupper. Sånne typer endringer i økonomien har store utslag for små næringer, sier Stølen. Hun mener det haster å inkludere de minste og mest utsatte kunstnerne i en strømstøtteordning."
Les hele saken på nett her.

Glåmdalen
Glåmdalen hadde 15. august et to-siders oppslag om strømkrisen for glasshyttene. Glassblåser og NK-medlem Kari Håkonsen og styreleder Runa Vethal Stølen ble intervjuet i saken.
"Det er helt stille inne i glasshytta til Klart Glass. Ingen summende lyd eller lysglimt kommer fra den store glassmelteovnen, som måler hele 1.250 grader når det smeltes glass. Nå er gassovnen skrudd helt av og produksjonen har stoppet midlertidig.
– Vi er ganske fortvilet, sier glasskunstner Kari Håkonsen. […] – Men hvis de skyhøye energiprisene fortsetter i lang tid, da blir det problematisk. Da må vi revurdere. Akkurat nå orker jeg nesten ikke lese mer eller høre om det i nyhetene. Det er ganske frustrerende at det skal være så store forskjeller i ett og samme land. Men vi nekter å gi oss! Nå gjør vi det vi kan, sier Håkonsen.
– Før jul fikk vi meldinger fra fortvilte glasskunstnere og keramikere, og når vi nå vet at strømprisene har økt med 50 prosent siden mai, og 700 prosent siden mai 2020, så gjør det oss veldig bekymret. Fortsetter det slik, vil det i ytterste konsekvens bety at glasskunstnerne går konkurs, og rekrutteringen til faget forsvinner, sier styreleder Runa Vethal Stølen til Glåmdalen."
Les hele saken på nett her.

Bergens Tidende
16. august hadde Bergens Tidende et oppslag med glassblåser Stine Hoff, regionleder i NK Vest-Norge Maria Almås Frantzsen og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V), sammen med uttalelser fra NHO og næringsministeren.
"Hoff er bekymret for at hun ikke kan fortsette med glassblåsing.
– Med dagens strømpriser vil jeg gå i minus hver måned. Det er heller ikke mulig å ta inn de økte strømprisene ved å prise varene høyere, ettersom det blir urimelig dyrt.
[…] Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet at en strømstøtteordning for næringslivet er på vei, men at regjeringen vil ta seg tid til å utforme en god og treffsikker modell. Rotevatn mener at regjeringen bruker for lang tid å utarbeide denne.
– Jeg forstår at det er vanskelig å utarbeide en ordning som fremstår som rettferdig. Jeg har vært i regjering under pandemien, da måtte vi etablere støtteordninger svært raskt. Det viktigste er å hjelpe, så får det heller våge seg at ordningene ikke er perfekt, legger han til.
– Det er en ordning som må gjelde i områder med høye strømpriser. Jeg tenker det er fornuftig å ha en begrensning på hvor store bedriftene er, og hvor stor andel av utgiftene som kommer av strøm, sier han."
Til sist i artikkelen intervjues næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som "skriver i en e-post til BT at regjeringen jobber med mulige ordninger som skal være klare i høst.
– Det er aldri hyggelig å høre om bedrifter som sliter med de ekstremt høye strømprisene. Jeg forstår godt at situasjonen er utfordrende, sier han.
Norge trenger en «trygg» og «treffsikker» støtteordning, ifølge Vestre.
– Som en ansvarlig regjering skylder vi folk og bedrifter å gjøre dette riktig. Vi vil unngå å forverre energikrisen og overopphete økonomien."
Les hele saken på nett her.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt