Hopp til hovedinnhold

NK fyller 50 år: Søk midler til jubileumsmarkering

Det er snart 50 år siden kunstnerorganisasjonen NK ble opprettet. For å feire dette store og viktige jubileet i 2025, inviterer vi kunsthåndverkere og aktører over hele landet til å bidra!

– Vi opplever for tiden stor interesse for kunsthåndverk og gleder oss veldig til jubileumsåret, uttaler styreleder Siri Skjerve. NK-styret ønsker å bruke jubileet til å se fremover og håper de søkbare midlene kan bidra til å synliggjøre kunsthåndverk og kunsthåndverkere over hele landet.

– Utlysningen vår oppfordrer til prosjekter som fokuserer på aktivitet og prosess, og gjerne nye måter å formidle kunsthåndverk på. Det er viktig å merke seg at både enkeltkunstnere, grupper, regionlag og institusjoner kan søke støtte. Vi ønsker oss mange gode forslag til små og store jubileumsmarkeringer, presiserer Skjerve.

I 2015 feiret NK 40 år. Det ble også markert med ulike arrangementer over hele landet.

Hvem kan søke?

Nå tilgjengeliggjøres midler fra Kunsthåndverkernes fond for å bidra til å synliggjøre kunsthåndverk som fagområde, og ikke minst for å markere og feire NKs 50-årsjubileum. Profesjonelle kunsthåndverkere – i gruppe eller enkeltvis – som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge kan søke, i tillegg til profesjonelle virksomheter i Norge som formidler kunsthåndverk.

Hva kan motta støtte

NKs styre, som tildeler midlene, oppfordrer kunstnere til å søke med prosjekter som synliggjør prosess og materialkunnskap i kunsthåndverket, og også prosjekter som er inkluderende og inviterer til aktiv deltakelse fra publikum.

Støtte gis til formidlingsprosjekter og utstillinger som markerer NKs 50-årsjubileum. Prosjekter som har en fagpolitisk vinkling, kan også støttes. Det er mulig å søke midler til enkeltstående jubileumsarrangementer, til markeringer som er knyttet til større arrangementer eller til å gi allerede planlagte prosjekter en jubileumsrelatert innramming. Prosjektene kan ha ulike formater, fra fysiske arrangement til nett- eller videobasert formidling. Felles for prosjektene er at de alle må gjennomføres i Norge. Det gis ikke støtte til forprosjekter eller profilering av individuelle kunstnerskap.

Hvor mye kan en få i støtte?

Det er ikke noe tak på søknadsbeløp. Bevilgningen går til utgifter i søknadsbudsjettet som møter formålet med utlysningen.

Hvordan søke

Søkere skal benytte eget søknadsskjema på NKs nettsider. Én person søker på vegne av prosjektgrupper. Søknadsfrist er 1. oktober 2024. Det er NKs administrasjon som innstiller søknadene og legger fram for NKs styre, som vedtar hvem som skal få støtte. Svar sendes ut pr. e-post 4–6 uker etter søknadsfrist.

_ _ _

Krav til søknaden

Søknaden fylles ut digitalt med prosjektbeskrivelse og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved:

  • Budsjett og finansieringsplan
  • Ev. avtale med arrangør og informasjon om arrangørsted
  • Kort CV fra faglige bidragsytere

Det er også mulig å legge ved billedmateriale tilknyttet prosjektet.

Tildelingskriterier

I prioriteringen skal det legges vekt på om prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene. Det skal legges overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og at prosjektet møter formålet med utlysningen. Geografisk spredning vil vektes i tildelingen.

Søknader innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli lagt frem for styret.

Prosjekter som får støtte, vil markedsføres i NKs kanaler. Støttemottakere må levere informasjon (tekst- og bildemateriale) til denne publiseringen. Mottakere forplikter seg til å merke tiltaket som en markering av NKs 50-årsjubileum.

Rapporteringskriterier

Alle som mottar støtte, er forpliktet til å sende rapport på eget rapportskjema til NK senest en måned etter at prosjektet er avsluttet, og legg gjerne ved bilder. Støttemottaker plikter å gi beskjed dersom prosjektet mot formodning ikke skulle bli realisert, og også tilbakeføre pengene.

Søk her

Skrevet av

Portrettbilde av Kristin Klette.Portrettbilde av Kristin Klette.

Kristin Klette

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utlysninger

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt