Hopp til hovedinnhold

NKs ærespris til Jens Erland

Jens Erland (f. 1945) tildeles Norske Kunsthåndverkeres ærespris 2017 for sine bidrag til å undersøke, utvide og formidle kunsthåndverkets plass i samfunnet.

Prisen, som nå er på kr 75 000, går annet hvert år til en kunsthåndverker som har bidratt med uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning. Det er NKs egne medlemmer som foreslår kandidater til æresprisen, og i år var keramiker Jens Erlands navn på flere av forslagssedlene. Erland mottar prisen på NKs landsmøte 19. mai på Hotel Jeløy Radio i Moss.

Stillferdig og målrettet
Vi finner lite om keramikeren Jens Erland på nettet. Hans virksomhet har vært stillferdig og målrettet. Gjennom et langt liv har han arbeidet for å utvide kunsthåndverkets handlingsrom og forståelsen av kunsthåndverkets potensiale, og i den sammenheng brukt mye tid på å formidle andre kunsthåndverkeres arbeid, gjerne sammen med billedkunstnere. I sine formidlingsprosjekter har han satt fokus på faglig fordypning og visningsform og på kunstnerisk innhold og formidlingskraft. Han forfølger teoretiske og akademiske sider av kunsthåndverket og er usedvanlig godt faglig orientert både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig har han beholdt lysten og evnen til å utvikle sitt eget kunstnerskap med nysgjerrighet og pågangsmot.

Viktige verv lokalt og nasjonalt
Jens Erland arbeider sammen med Karen Erland på Bryne i Rogaland. Siden deres første verksted på Brusand i 1971 har deres virksomhet vært tilrettelagt for kontakt utad. Deres viktige rolle som kulturformidlere og aktører i lokalt og nasjonalt kulturliv er forankret i eget arbeid i verkstedet og i fagkompetansen som er opparbeidet gjennom et yrkesaktivt liv. Jens har blant annet vært styreleder og leder for Representantskapet på Rogaland Kunstsenter, og sørget for en rekke utstillinger med kunsthåndverk der, i en tid hvor det ikke var vanlig. Han har hatt flere lokale og nasjonale verv, som i Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk 2005-2009 og i Norske Kunsthåndverkeres innstillingskomite for stipend 2016-2017. Han fremheves som en som aldri tar lett på forespørsler om å bidra uegennyttig i faglige sammenhenger, og som har evne til å se potensiale i andres arbeider med et kritisk og samtidig oppmuntrende blikk.

Formidlingsprosjekter og utstillingskonsepter
Fagområdet kunsthåndverk har gjennomgått store endringer på relativt kort tid. Handlingsrommet er utvidet fra hovedsakelig fokus på det funksjonelle til å romme hva man kan kalle det ikke brukbare kunsthåndverket. Det er særlig i denne grenen av faget at Jens' formidlingsprosjekter bidrar til økt forståelse og innsikt – samtidig som han stadig har med seg kunsthåndverkets mangfoldige historie. Utstillingskonseptene har skapt rom for å bearbeide hvordan det materialbaserte kunstuttrykket språklig kan utnyttes og foredles. Fire prosjekt hvor Jens har vært kurator/utstiller, kan fremheves, selv om det vil føre for langt å beskrive de særlige kvalitetene her:

  • Rogaland Kunstsenter: Finsk - norsk kunsthåndverk 2001, en serie på totalt seks utstillinger. (Disse ble senere slått sammen og vist på Nordenfjelske kunstindustrimuseum i forbindelse med NKs 25-års jubileum.)
  • Jæren Meieri på Bryne: G! (G for Garborg 150-års jubileum), 2001
  • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum: Dialog 1 Born, not made – Jens Erland møter Øst-Asiasamlingen, 2014. Her viste Jens egne arbeider opp mot et utvalg fra Apoldsamlingen, som ikke har vært vist i de 40 årene den har vært i museet.

Historien viser at Jens Erland har gått langt utover eget arbeid og vist vilje og evne til å sette kunsthåndverk inn i større sammenhenger. Summen av hans virke gjør æresprisen vel fortjent.

Stolt og overrasket
På telefon fra Rogaland forteller en stolt prisvinner at tildelingen av æresprisen kom helt uforberedt på ham. – Jeg er både glad og overrasket, sier han. Han peker på at det er så mange som gjør så mye for fagfeltet, så å bli utvalgt som mottaker av æresprisen er svært gledelig.

Erland forteller levende om sitt virke og interessante erfaringer han har gjort seg. For eksempel forteller han at da han jobbet som kurator på Rogaland Kunstsenter, ble hele år 2001 dedikert kunsthåndverk på kunstsenteret. Og det at Hennes Majestet Dronning Sonja var den som åpnet utstillingen G! samme år, var både meget staselig og ikke minst veldig viktig for fagfeltet. Erland designet selv utstillingskatalogene til G! og Finsk - norsk kunsthåndverk 2001, for som han selv sier med et smil: – Hvis vi skal få det som vi vil ha det, må vi lage det selv.

Keramikeren var også en av flere som engasjerte seg for å hindre rivingen av Bryne mølle. Aksjonen endte med at mølla ble reddet. Mølla er i dag hjem for Bryne kunstforening og det var Jens og Karen Erland som hadde åpningsutstillingen her da kunstforeningen hadde ofisiell åpning i 2009.

Erland forteller at 1996 ble et vendepunkt i hans kunstnerskap, da Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk kjøpte inn verkene Stort fat og Sirkelfat til KODE i Bergen. Videre trekker han frem vandreutstillingen Kompositt, som viktig. Den ble vist i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 2005, Stavanger kunstmuseum og Kunstbanken, Hamar i 2006. I forbindelse med utstillingene ga disse institusjonene sammen med kunstneren ut boka Kompositt, med tekst av Jorunn Veiteberg og Gabi Dewald. Boka har betydd mye for promoteringen av Erlands kunst. I det hele tatt peker keramikeren på Veiteberg som en av de som har betydd mest for ham i hans kunstnerskap. – Jorunn har fanget essensen av det jeg jobber med og er opptatt av og har nedskrevet dette, forteller han.

Den store keramikkbiennalen i Korea
Jens Erland deltok på den første keramikkbiennalen i Korea, CEBICO, i 2001. Inntrykkene herfra formidlet han i en stor artikkel i fagbladet Kunsthåndverk 4/01, der norske lesere får et inntrykk av hva dette viktige prosjektet betyr. I artikkelen gjengis bl. a. begrunnelsen for sølvprisen, delt mellom sveitsiske Philippe Barde og norske Torbjørn Kvasbø. Med årets tildeling av Grand Prize til Kvasbø har begge disse fått den gjeveste prisen i Korea.

Jobber mot ny utstilling
For tiden fokuserer Jens Erland på sin neste store utstilling, i Bryne kunstforening. Til utstillingen som åpner 1. september 2018 tar Erland med seg nye arbeider. Han er litt hemmelighetsfull med hva, men letter litt på sløret: noen av verkene er helt nye varianter av arbeidene med keramikk og luftfilter.

Bakgrunn NKs ærespris:
I år er det 20 år siden NKs ærespris ble vedtatt opprettet på NKs landsmøte i 1997. Prisen ble opprettet som en form for fagpolitisk pris. Siden 2007 er prisen delt ut hvert annet år og på NKs landsmøte. Æresprisen finansieres med midler fra Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.

Følgende har tidligere mottatt NKs ærespris: Yngvild Fagerheim, Gro Jessen, Ingrid Juel Moe, Astrid Randem, Rolf Hansen, Konrad Mehus, Nina Malterud, Gina Gjertsen, Torbjørn Kvasbø, Aslaug Juliussen, Jorunn Veiteberg og Eyvind Hermansen.

Bilder fra venstre mot høyre:
Jens Erland: "Mørke". Foto: Olav Garborg
Jens Erland: "Skugge av lys". Foto: Uta Freia Beer
Jens Erland: "Sirkelfat". Foto: Innkjøpsfondet for kunsthåndverk


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt