Hopp til hovedinnhold

NKs Hanne Øverland: Status langt

Det har vært en intensiv høst så langt. Et høydepunkt har vært åpningen av årsutstillingen i Trondheim som er en utrolig fin mønstring av feltet vårt. Jeg var stormlykkelig over å se alle de ulike vinklingene man kan ha til kunsthåndverk. Gjestfriheten til NK Midt-Norge og senere seminar i regi av Norwegian Crafts ble faglige og menneskelige påfyll å styrke seg på i arbeidet med å sikre en trygg kunstnerøkonomi og skjerme oppnevningsretten som nå er truet.

Regjeringens kulturbudsjett er nedslående på alle måter. Kulturministeren har ved flere anledninger referert til studier som viser at kunstnerne som jobber visuelt får stadig dårligere råd til tross for kulturløftsatsinger de siste årene. – Man kan ikke fortsette å gi penger til noe som ikke virker, sier hun. Dette til tross for at de samme studiene viser at mesteparten de siste årenes kulturløft har gått til institusjonene, ikke til de som lager kunsten. Skal vi få bedre råd må vi faktisk få betalt for arbeidet vi gjør. Et skikkelig honorar for å jobbe fram utstillinger og et godt vederlag for å stille verkene våre til rådighet. Arbeidsstipendene skal ligge på nivå med en halv gjennomsnittlig heltidsinntekt og Kulturfondet må få økte midler til det visuelle feltet.

Sammen med Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer har NK hatt møter med de fleste av partiene på Stortinget og hatt gode samtaler med politikerne. Opposisjonens alternative statsbudsjetter viser vilje til å styrke kunstnerøkonomien. Vi har et berettiget håp om at revidert budsjett vil være mindre kunstnerfiendtlig enn hva den blå-blå regjeringen nå har presentert.

En annen alarmerende melding fra regjeringen er forslaget om at oppnevningsretten av stipendkomiteene skal legges til Kulturrådet. Organisasjonene skal fremdeles innstille kandidater, men selve oppnevningen skal Utvalget for statens kunstnerstipend stå for. Forslaget innebærer at utvalget også kan foreslå eksterne kandidater til komiteene. Departementet vil samtidig se på muligheten for å slå sammen flere stipendkomiteer, blant annet de visuelle. Dette betyr at et system som i dag preges av maktspredning og transparens, vil bli sentralisert og lukket. Det er helt utrolig å høre kulturministeren argumentere for det motsatte. Hvordan kan et utvalg på 5 personer ha oversikt over et kunstfelt som dekker over 20 kunstnerorganisasjoner med tilsammen 29 000 medlemmer? For ikke å snakke om alle de uorganiserte kunstnerne som hvert år får stipend! Hvor stor skal en komité være som skal vurdere et samlet visuelt kunstfelt og hvordan skal man sikre en god og rettferdig bedømming av søknadene?

NK jobber sammen med resten av Kunstnernettverket aktivt og målrettet med å stoppe dette og møter nå jevnlig politikere for å forklare hvorfor dette vil medføre en faglig svekket, udemokratisk utvikling av stipendtildelingsarbeidet. Målet er å få flertall i Stortinget for å stoppe videre arbeid med dette forslaget som svekker kunstnernes rettigheter på svært alvorlig vis.

Hanne Øverland

Styreleder
Norske Kunsthåndverkere

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Leder

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt