Hopp til hovedinnhold

NKs stipender råd til søkere

Husk å søke NKs stipender! Fristen er alltid den samme som for Statens Kunstnerstipend.

I tillegg til å innstille til Statens Kunstnerstipend administrerer og innstiller Norske Kunsthåndverkere til tre forskjellige fondsfinansierte stipendordninger for kunstnere: Arbeidsstipend og Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond samt Kunstfaglige stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipender er et knapphetsgode, det finnes langt flere støtteverdige kunstnere i Norge enn det finnes tilgjengelige stipender. Derfor bør alle kunsthåndverkere som søker Statens Kunstnerstipend søke NKs stipender i tillegg. NKs stipender likner på stipendene fra Statens Kunstnerstipend både hva gjelder størrelse, formål og kriterier. Ikke minst behandles søknadene på samme tid, av den samme innstillingskomiteen. Jo flere stipender som søkes av den enkelte kunstner, jo større mulighet har komiteen til å innstille vedkommende til et stipend.

Basert på rapporter fra de siste stipendkomiteene har vi følgende råd å gi om søknadens innhold:

Bilder
Du kan levere foto eller skisser av opptil 7 verk. Velg verk basert på kvalitet og aktualitet, som har sammenheng med søknadsteksten. Komiteen som skal behandle søknadene får best oversikt over bildematerialet dersom du leverer bildene som bildefiler og ikke som PDF-dokumenter. Dette er på grunn av visningsfunksjonen, der bildefiler vises i et bildehjul mens PDF-filer må åpnes enkeltvis utenfor søknadsskjemaet. Dersom du likevel vil bruke PDF, anbefales det å sette alle bildene ryddig opp i én PDF-fil sammen med informasjon om verkene. Slik får komiteen et oversiktlig inntrykk av kunstnerskapet som skal vurderes. Dersom du allerede har forberedt én PDF per verk til Statens Kunstnerstipend er det selvsagt anledning til å levere bildene slik også, men vi anbefaler altså å samle dem.

Kunstnerskap og planer
Teksten om kunstnerskap og hva stipendet skal brukes til bør formuleres kort og presist. Dette er ofte den største utfordringen ved søknadsskrivingen, siden det man omtaler er komplekst og omfattende. Gjør så godt du kan. Gå rett på sak og beskriv det du anser som kjernen i ditt virke og uttrykk (så kan du eventuelt utvide beskrivelsen i de neste avsnittene). Skisser de konkrete planene du anser som viktigst for din kunstneriske utvikling. En kort og tydelig tekst gjør ikke bare søknadsbehandlingen mer effektiv. Den kan bidra til at leseren lettere oppfatter kunstnerskapets særskilte kvaliteter. Lange og upresise tekster bidrar dessverre ofte til å skjule viktige poenger.

CV
CV'en bør alltid leveres i PDF-format. Bruk en CV som er helt oppdatert og inkluder viktige kunstneriske planer. Husk å føre opp permisjoner og andre ting som forklarer eventuelle hull i aktiviteten. Før alltid opp den nyeste aktiviteten først og den eldste sist. Punkter som bør være med er:

  • Relevant kunstnerisk utdanning, kurs og forskning
  • Kunstnerisk virksomhet - både gjennomførte og planlagte prosjekter. Del gjerne inn i kollektive og separate utstillinger, innland- og utland. Oppdrag i offentlig rom kan godt stå som en egen kategori.
  • Tidligere mottatte stipender
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som innkjøp og utmerkelser, arbeidserfaring osv.

Originalarbeid
Alle søkere har rett til å levere ett originalarbeid eller materialprøver med skisser til søknadsbehandlingen i Oslo i januar. Dette er et betydelig arbeidsverktøy for komiteen, og søkere oppfordres på det sterkeste å benytte muligheten til å levere fysisk materiale. Ikke bli fortvilet dersom du ikke har anledning til å levere et ferdig verk. Materialprøver og skisser er ofte vel så gode arbeidsverktøy for komiteen.

Til slutt
Husk at det finnes langt flere støtteverdige kunstnerskap enn det finnes stipender å tildele. Komiteens oppgave er å vurdere og argumentere for hvilke søkere som er mest støtteverdige akkurat nå sett ut fra den kunstneriske kvaliteten og aktiviteten som fremgår av søknaden. Dersom du får avslag på søknaden betyr det med andre ord ikke at ditt kunstnerskap ikke anses som støtteverdig. Det er god grunn til å søke igjen kommende år.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt