Hopp til hovedinnhold

Søk deltakelse Temautstillingen 2021

NK Sør-Norge vil i samarbeid med Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og kunstfestivalen Greenlightdistrict invitere til å søke på NKs temautstilling 2021. Utstillingen har åpen innsending med søknadsfrist 1. november 2020. Du finner søknadskriterier, praktisk informasjon og lenke til søknadsskjemaet lenger ned på denne siden. Juryen består av Mårten Medbo, doktorgrad i kunsthåndverk og lektor ved Konstfack i Stockholm (juryleder), Hilde Tørdal, representant for Telemark Kunstsenter, Catrine Danielsen, representant for Spriten Kunsthall, Tuva Gonsholt, glasskunstner og representant for NK Sør-Norge og Sidsel Hanum, keramiker.

Tema "Skog"
Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.

Det norske samfunnet har endret seg mye fra den gang myter og eventyr preget menneskers forhold til skog og natur. Samtidig ser vi en sterk og fornyet interesse i kunsten for det å gjøre naturopplevelser til kilde for inspirasjon, sammen med et økt fokus på kunstnerens møte med materialer. Dette kan henge sammen med at både filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Gjennom temaet skog inviterer vi til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Praktisk informasjon
– Utstillingen er juryert og vil ha to ulike visningssteder: Telemark Kunstsenter (lenke) og Spriten Kunsthall (lenke) i Skien.
– Utstillingen vil være del av kunstfestivalen Greenlightdistrict, som arrangeres av Skien Kunstforening, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Kunsthall Grenland.
– Utstillingsperiode 17. september – 31. oktober 2021
– Søknadsfrist 1. november 2020
– Kontaktpersoner:
Hanne Haukom (prosjektleder NK Sør-Norge) / hanne@hannehaukom.no
Hilde Tørdal (Telemark Kunstsenter) / hilde@telemarkkunstsenter.no
Tom-Erik Lønnerød (Spriten Kunsthall) / tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no

Søknadskriterier
– Utstillingen har åpen innsending og søkes i NKs søknadsportal innen 1. november. Merk at du må logge inn for å åpne søknadsskjemaet. SØK HER
– Det kan søkes med inntil 3 verk
– Verk må være i kunstnerens eie
– Verk kan ikke være eldre enn 3 år gamle
– Verk kan ikke ha blitt vist/vises på Østlandet før Temautstillingen i 2021
– Deltakende kunstnere vil motta utstillingsvederlag etter gjeldende avtale
– Det er anledning til å søke med ferdige verk og med verk som er under utarbeiding
– Det kan også søkes med stedspesifikke, performative og prosessuelle prosjekter, både utendørs og innendørs
– Når det søkes med verk under utarbeiding og stedsspesifikke, prosessuelle eller performative prosjekter, skal søknaden inneholde en egen prosjektbeskrivelse i PDF-format (maks tre sider og 3MB)

SØK HER

Om visningsstedene
Spriten Kunsthall ligger sentralt plassert på Klosterøya i Skien i den gamle spritfabrikken som var tilknyttet treforedlingsindustrien i Skien frem til 2006. Klosterøya har som navnet tilsier en lang historie som strekker seg tilbake til klostertiden (ca 1100-1540). Deretter er det treforedling som har vært sentralt på øya – først med sagbruk (1660-1885) og deretter i forbindelse med papirindustri og Union bruk. Norske skog la ned papirfabrikken på Klosterøya i 2006. Skien kommune har leid Spriten siden 2007 og bygget huser nå 13 atelieer for profesjonelle kunstnere og produksjons- og visningsstedet Spriten Kunsthall.

Spriten Kunsthall rommer følgende visningsrom:
– Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca 8 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.
– Messanin: 85 m2 areal i 2. etg, åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca 5 m.
– Tårnrom: 50 m2 i 4 etg (gateplan Klostergata). Takhøyde ca 11 m. Vinduer fra tak til gulv på tre vegger (sør, øst, vest). Røft uttrykk, rå betong og rester etter industritiden.

​Telemark Kunstsenter ligger i tidligere Norges Bank sine lokaler i Skien sentrum. Bygget er oppført i nyrenessansestil tegnet av arkitektene Hother Bøttger og Hans D. F. Linstow, og sto ferdig i 1849. Norges Bank forlot lokalene i 1989, og kunstsenteret flyttet inn i tilpassede lokaler i 2009. Det ærverdige murbygget har beholdt sitt opprinnelige eksteriør, men innvendig er det gjort forandringer gjennom årene. Kunstsenteret har utstillingslokaler i to etasjer samt i det gamle bankhvelvet.


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt