Hopp til hovedinnhold

Ny åremålsperiode for NKs daglige leder

NKs styre har besluttet å gi NKs daglige leder, Lise Stang Lund, fornyet tillit. De forlenger hennes åremål med seks nye år.

I 2017 trådte Lise Stang Lund inn som vikar for Elisabeth Sørheim, som da var daglig leder i NK, etter å ha vært styreleder i organisasjonen i 10 år. Da Sørheim gikk av med pensjon året etter, besluttet styret å tilby Stang Lund det ledige åremålet fram til 2024.

Et åremål er en tidsbegrenset ansettelse som ofte brukes for lederstillinger for å sikre regelmessig fornyelse av kompetanse og lederskap, stimulere til høy ytelse og nye perspektiver, samt muliggjøre fleksibilitet i organisasjonen. I NK er det daglig leders stilling som er på åremål, og dette gjelder for seks år av gangen. Når Stang Lunds åremål utløper i år, har NK-styret valgt å forlenge hennes periode med ytterligere seks år.

Vi har snakket med NKs styreleder, Siri Skjerve, og NKs daglige leder, Lise Stang Lund, for å høre deres tanker og opplevelser rundt ansettelsen.

Først, Siri, hva var de viktigste faktorene som bidro til at styret i NK valgte å tilby Lise forlengelse av åremålet?

– Lise er en betydelig ressurs for Norske Kunsthåndverkere. Hun er kompetent, ryddig, systematisk og tydelig, og har også god oversikt over de ulike arbeidsområdene, historikk, lovverk og øvrige rammer. Hun har også et stort nettverk og er en tydelig og respektert aktør i kunstfeltet.

I tillegg til lang erfaring og formell kompetanse innen ledelse, har hun også kunstfaglig kompetanse, noe som gjør henne spesielt godt egnet til stillingen som daglig leder for en kunstnerorganisasjon.

Lise har lagt ned et stort arbeid i å profesjonalisere organisasjonen – både som styreleder og deretter som daglig leder. Dette har blant annet ført til at NK har en solid posisjon som aktør i det visuelle kunstfeltet.

Jeg setter stor pris på Lise og det samarbeidet vi har. Hun er en god samtalepartner, en jeg kan rådføre meg med og finne gode løsninger sammen med. Jeg er imponert over Lise sin evne til å huske og ha oversikt over saksgang og historikk, og måten hun formidler det videre på. Jeg setter spesielt stor pris på at hun er tydelig, at hun viser så god rolleforståelse og har evnen til å se de rundt seg. Dette er til stor hjelp for meg som styreleder, og er, slik jeg ser det, egenskaper som NK drar stor nytte av.

Så over til Lise, hva betyr denne forlengelsen for deg personlig og for organisasjonen?

– Jeg elsker jobben min og ville veldig gjerne fortsette, så jeg ble både glad, lettet og stolt over å få fornyet tillit fra styret. Det er slett ingen selvfølge. Jeg synes jeg har en fantastisk jobb i NK og får brukt mange sider av meg selv. Jeg brenner for å løfte frem kunsthåndverksfeltet. Jeg liker å gjøre alt fra å finpusse avtaletekst, gjøre Excel-utregninger, til å lede personalet og arbeide sammen med tillitsvalgte. Jobben kan være ganske krevende til tider, og det er stadig ting som skjer, men det også det som gjør jobben spennende. For organisasjonen betyr det naturligvis en kontinuitet. Jeg tror også jeg bringer energi og arbeidskapasitet til NK!

Lise, kan du dele noen av høydepunktene og utfordringene du har opplevd i løpet av din første åremålsperiode?

– Det har skjedd så mye på disse årene! Jeg synes det har vært spesielt spennende å jobbe med Årsutstillingen. Vi har landet nye samarbeidspartnere fra Sørlandets Kunstmuseum i sør til Nordnorsk Kunstmuseum i nord, og i fjor kom vi «tilbake til» et nytt Nasjonalmuseum, som var stas. Jeg mener dette styrker forståelsen av samtidens kunsthåndverk hos publikum og i museer over hele landet, og det er viktig!

Vi har utviklet et nytt formidlingsformat, Kunstnerbesøket, som jeg er stolt av. Jeg synes filmene gir en knall formidling – tett på kunsthåndverkerne i verksted, hva de tenker og hvordan verkene skapes. Og det nye nettstedet vi lanserte i år var også et høydepunkt.

Ellers gledet det meg stort at NK – sammen med andre – fikk gjennomslag for økt bevilgning til utstillingshonorar og for at kunstnerorganisasjonene fremdeles gis tillit som sekretariat for innstillingsarbeidet til de statlige stipendene. Dette er viktige seiere.

Vi har i denne perioden vært gjennom to år med pandemi, som jo gav utfordringer for alle, men også for meg som daglig leder: det er ikke så lett å lede en stab fra hjemmekontor. Vi har hatt endel utskiftninger i stab, bl.a. grunnet en babyboom i administrasjonen, så vi har måttet ansette mange vikarer de siste årene. Dette har krevet oppfølging av meg som leder.

Siri, hvordan ser du på organisasjonens utvikling de siste årene, og hva er dine forventninger for fremtiden?

– Mitt inntrykk av NK har hele tiden vært at dette er en veldrevet organisasjon med solide røtter. NK har kultur for å se fremover og stadig utvikle seg, og dette er et inspirerende miljø å være en del av. Jeg har stor tro på at NK vil være en toneangivende kunstnerorganisasjon også i tiden fremover. Jeg opplever at det er en raushet og tradisjon for erfaringsdeling innad i organisasjonen, og ser at dette gjør fellesskapet sterkt og mulighetsrommene store.

Siri, hvordan balanserer dere i NK-styret mellom å gi strategisk retning og å la daglig leder ha operativ frihet?

– Styret har stor tillit til arbeidet som daglig leder gjør. I forbindelse med prosessen med å forlenge åremålet, hadde vi gode samtaler om forventninger og tilrettelegging av en best mulig arbeidshverdag for daglig leder. Styret er opptatt av å fatte vedtak som balanserer behovet for retning og rammer, samtidig som de gir et tilstrekkelig handlingsrom. En viktig del av det å skulle trekke i samme retning, er å ta ansvar, ha rolleforståelse og spille hverandre gode. Vi har en god kultur for dialog og samtale i styremøtene, der vi i fellesskap finner rammene for det videre arbeidet.

Lise, hva inspirerer deg mest i ditt daglige arbeid som leder for en kunstnerorganisasjon?

– Det er veldig meningsfylt og givende å kunne gi støtte og råd til medlemmer som står i ulike utfordrende situasjoner. Jeg synes også det er inspirerende å bidra til NKs politiske arbeid, ikke lenger som frontfigur som styreleder, men med historikk, saksgrunnlag, utregninger og tekstproduksjon. Det er selvsagt alltid et kick lande en avtale om en utstillingsproduksjon med en bra samarbeidspartner. Og jeg får energi av samarbeidet med kollegene mine, med styreleder og andre tillitsvalgte. Det er en dedikert og dyktig gjeng jeg arbeider med!

Til slutt Lise, hvordan balanserer du den administrative rollen med ditt eget virke som kunsthåndverker?

– Jeg tok et valg mot slutten av min styrelederperiode om at jeg ønsket å videreutdanne meg innen ledelse, siden jeg ønsket å fortsette den veien. Da jeg ble ansatt som daglig leder i 2018, meldte jeg meg ut av NK og la kunstnerskapet mitt på hylla. Det er en spesiell beslutning å ta, men det har vært en naturlig utvikling for meg. Jeg tror det er mange av oss som opplever at livet tar vendinger som ikke var planlagt, men allikevel kjennes riktige. Og jeg opplever at det er en stor fordel i mitt arbeid som daglig leder at jeg har hatt mange år som aktiv kunsthåndverker og har nært kjennskap til hva det livet innebærer.

Styreleder Skjerve benytter anledningen til å takke Lise for den enorme innsatsen hun gjør for NK, for engasjementet og klokskapen. – Jeg vil også, på vegne av hele styret, takke Lise for at hun har takket ja til å fortsette som daglig leder for NK, avslutter hun.

Skrevet av

Portrettbilde av Kristin Klette.Portrettbilde av Kristin Klette.

Kristin Klette

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt