Hopp til hovedinnhold

Ny prøveordning for fagpolitisk arbeid i NK

NK lyser i disse dager ut en stilling som politisk rådgiver. Det er en 50 % stilling, og rådgiveren skal bistå styret i arbeidet med fagpolitiske spørsmål. Vi har tatt en prat med NKs styreleder og daglig leder for å høre hva som er tanken bak stillingsopprettelsen.

– Er dette en ny praksis i NK, at en fra staben skal delta i arbeidet med fagpolitikken?
– Nei, det er det ikke. I 1976 ansatte NK Astrid Randem som styresekretær for et arbeidende styre. Randem er kjent for mange av NKs medlemmer som organisasjonens driftige kontorsjef på 80- og 90-tallet. Arbeidet i styret den gang hadde først og fremst med fagpolitikken å gjøre. Samtidig ble det ansatt en person i deltid knyttet til formidlingen. Fra omkring 1990 ble det opprettet en stilling som fagpolitisk konsulent i NK, med funksjon fram til 1997. Etter 1997 har styreleder tatt hånd om de fleste arbeidsoppgavene i vårt politiske arbeid, i nært samarbeid med daglig leder. Vi har også ved ulike anledninger benyttet eksterne konsulenter som rådgivere, sier daglig leder Elisabeth Sørheim.

– Hva er grunnen til at en nå igjen oppretter en rådgiverstilling?
– I min periode som styreleder har arbeidet vokst kraftig i omfang: fra om lag 40–50 % stilling da jeg startet som styreleder i 2007, helt opp til 80–90 % av full stilling de senere årene. Siden det lenge har vært klart at jeg ikke tar gjenvalg som styreleder nå i 2017, fant styret det naturlig å foreta en gjennomgang av organiseringen av dette arbeidet, spesielt med tanke på rekruttering av ny styreleder til organisasjonen – hvilket faktisk er en utfordring, sier styreleder Lise Stang Lund.

– Hvordan har det vært å drive fagpolitisk arbeid som styreleder i NK disse ti årene?
– Jeg synes arbeidet har vært veldig givende og lærerikt. Veien har blitt til mens vi har gått, og det har vært spennende å få være med på profesjonaliseringen av NKs fagpolitiske arbeid. Da jeg startet opp som leder i 2007 var det f.eks. ikke noen tradisjon for statsbudsjettarbeid i organisasjonen – verken med innspill til statsbudsjett eller oppfølging av budsjettfremlegget i høringer på Stortinget. Nå har vi fått gode rutiner på dette arbeidet, inkludert et nært samarbeid om budsjettinnspill med de andre kunstnerorganisasjonene på det visuelle feltet. Også samarbeidet med kunstnerorganisasjoner innen andre kunstfelt har tatt seg kraftig opp, gjennom etableringen av Kunstnernettverket i 2010–11. Dette har det rett og slett vært utrolig kult å være med på, særlig fordi alt dette arbeidet har gitt konkrete resultater!

– Hvordan har du opplevd balansen mellom det å være styreleder og samtidig drive egen kunstnerisk aktivitet?
– Det har passet meg fint at oppgavene har blitt mer og mer omfattende, siden jeg er blitt så engasjert i sakene vi har frontet og samarbeidene etterhvert har blitt så fruktbare. Lenge klarte jeg å opprettholde en aktivitet som kunstner, spesielt innen kunst i offentlig rom, men det har blitt mer og mer vanskelig med årene. Jeg innser jo at styrearbeidet har gått utover mitt kunstneriske virke, så det er jo et paradoks. Jeg synes det er litt kinkig at arbeidsmengden til styreleder blir så omfattende at man i praksis må legge kunstnerskapet på hylla i styrelederperioden, selv om altså jeg personlig har vært veldig takknemlig for tiden i NK og alt jeg har fått være med på.

– Hvordan har styret kommet fram til prøveordningen med å ansette en fagpolitisk rådgiver?
– Styret hadde en omfattende prosess i høst gjennom tre styremøter, hvor vi hadde åpne diskusjoner, og konklusjonen på langt nær var gitt. For styret var det viktig å tenke rekruttering: hvilken modell er det mest sannsynlig at åpner for et bredest mulig tilfang av styrelederkandidater blant medlemmene: en større stilling som i dag, eller en noe mindre stilling som får assistanse av en rådgiver? Styret kom fram til at det er flere gode grunner for å gjøre en prøveordning med en rådgiver de neste to årene: ny styreleder vil få mer faglig støtte i sitt arbeid, hun eller han vil få muligheter til å videreføre sitt kunstneriske virke på deltid, og det vil kunne bygges mer langsiktig kompetanse innad i organisasjonen.

– Så hvordan vil myndigheten bli fordelt mellom stab og tillitsvalgte i NK når man ansetter en fagpolitisk rådgiver?
– Landsmøtet og styret vil ta alle beslutninger om NKs fagpolitiske arbeid og strategier – landsmøtet på overordnet nivå og styret på et mer detaljert nivå, i tråd med føringer fra landsmøtet. Styreleder vil være NKs ansikt utad og representere NK i politiske møter, konferanser o.l. som nå, så det nye vil være at styreleder har mer ressurser i NK-staben å benytte seg av og slipper å gjøre absolutt alt av skrivearbeidet som jeg har måttet gjøre. Jeg tror dette vil gjøre styreledervervet mer overkommelig og bidra til styrke NKs fagpolitiske arbeid videre, sier Stang Lund.

– Er ordningen av varig karakter, tror du?
– Dette er en prøveordning, så det blir opp til det neste styret å følge saken videre og evaluere ordningen. Etter to år har man nok erfaring til å vurdere ordningen og se om det har fungert etter hensikten. Og det håper vi selvsagt den vil gjøre, men konklusjonen er ikke gitt: evalueringen vil avgjøre hvilken modell NK-styret skal satse på etter disse to årene.

– Elisabeth Sørheim, du skal sammen med styret ansette politisk rådgiver og også samarbeide med rådgiveren og staben forøvrig. Hva forventer du av den nye prøveordningen?
Jeg har tro på at dette kan fungere godt. Med Lises innsats og avgang forsvinner mye kompetanse som er ervervet gjennom mange år. Det vil ta tid å bygge opp en ny styreleder for å ivareta det politiske arbeidet og alle nettverkskontakter inn i styrer og embetsverk. Vi legger opp til en god overlapp mellom de to styrelederne, og jeg vil som daglig leder også bidra. En medarbeider med juridisk og/eller samfunnsfaglig bakgrunn vil kunne gi den nye styrelederen viktig hjelp i forhold til å orientere seg samt formulere seg i det kulturpolitiske landskapet.

– Er det andre fordeler du ser ved prøveordningen med politisk rådgiver?
– Jeg tror mer kompetanse på det fagpolitiske området vil akkumuleres i NK, «bli igjen her». For det er nok dessverre ikke gitt at framtidige styreledere vil sitte like lenge ved roret som Lise. Forøvrig mener jeg at NK har vært begunstiget med «lengesittende» styreledere. Å ha en kontinuitet i det politiske arbeidet er gull verdt for kunstnerne, man oppnår mer når man er kjent i det politiske landskapet og kan legge sten på sten.

Sørheim avslutter med at de er spente på om søknadsbunken blir stor, og de håper at ordningen med en politisk makker for styreleder vil fungere godt.

Se stillingsannonsen her

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt