Hopp til hovedinnhold

Nye midler til internasjonale kunsthåndverksprosjekter: Et viktig steg i riktig retning

Etter flere år med målrettet arbeid, har Norwegian Crafts (NC) fått politisk gjennomslag i å øke støtten til internasjonale kunsthåndverksprosjekter. Den nye ordningen bringer prinsipielt viktige endringer: fra 2022 kan det søkes om midler til produksjon av kunstverk, utstillingsmateriell og honorar for prosjektledelse for utenlandsprosjekter. Nå oppfordrer både NK og NC kunsthåndverkere til å søke den nye støtteordningen!

UDs frakt- og reisestøtte, for mange kjent som Stikk, vil fra nå av hete Støtteordning for internasjonale kunsthåndverksprosjekter (på engelsk: Support Scheme for International Craft Projects). I 2022 har ordningen fått en økning i tilskuddet fra 651 000 NOK til 1 000 000 NOK, og kan nå innvilge støtte til flere utgiftsposter enn tidligere, blant annet til produksjon av kunstverk som skal vises i utlandet. Lenger ned kan du se en oversikt over hvilke nye utgiftsposter man nå kan søke støtte til.

Et positivt signal
Dette er noe Norwegian Crafts har jobbet målrettet for i flere år, og direktør Hege Henriksen er naturligvis fornøyd med gjennomslaget.

– I perioden 2013–2019 ble UDs kulturmidler (kapittel 115 i statsbudsjettet) kuttet hvert eneste år. I fjor klarte vi sammen med Norwegian Arts Abroad (NAA) å stoppe denne negative utviklingen, og i år har vi fått innvilget vår søknad om økt tilskudd til støtteordningen for 2022. Vi ser for oss at den totale søknadssummen vil vokse med de nye retningslinjene, og vi vil fortsette å jobbe politisk for å øke de søkbare midlene ytterligere fra 2023. Sittende utenriksminister, Anniken Huitfeldt anerkjenner kultur som en viktig del av diplomatiet, noe denne økningen er et positivt signal på, sier Henriksen.

Oppfordrer NKs medlemmer til å søke støtte
NKs styreleder Runa Vethal Stølen er glad for den økte støtten, og understreker hvor viktig det er å benytte seg av dette tilbudet.

– NK fagorganisasjon har støttet Norwegian Crafts i deres innspill og lenge jobbet politisk for å øke prosjektstøtten for kunst som skal vises i utlandet. Regjeringen har uttalt et ønske om økt satsing på kultureksport og internasjonalisering, noe som vil være av stor betydning for kunsthåndverkerne. Det er kanskje viktigere enn noensinne for våre medlemmer å gjenopprette kontakten med utlandet, sier Stølen.

– Jeg vil oppfordre kunsthåndverkere til å søke støtteordningen og ta i bruk mulighetene som ligger der. Det er en positiv og viktig endring at man nå også kan få støtte til produksjon av verk og utstillingsmateriell, og ikke minst: honorar for prosjektledelse. Produksjonsstøtte for utenlandsprosjekter har vært sårt tiltrengt for kunstnerne lenge. Denne satsingen gir muligheter for å nå et større publikum og et bredere internasjonalt marked, avslutter NKs styreleder.

Utgiftsposter som videreføres i den oppdaterte støtteordningen:


  • Frakt og forsikring av kunstverk til utstillinger i utlandet

  • Formidlingsmateriale (fysiske og/eller digitale publikasjoner, film, foto) som har som formål å fremme norsk kunsthåndverk internasjonalt. Det er mulig å søke om støtte til publikasjon som et selvstendig prosjekt, uavhengig av utstilling, men prosjektet må ha internasjonal profilering som hovedformål.

  • Deltakeravgift/leie av utstillingslokaler på utstillinger og messer

  • Reise- og oppholdsutgifter i tilfeller der søker (kunstner/kurator/skribent/kritiker) har en aktiv rolle som tilsier at det er nødvendig, som ved faglig formidling på et seminar eller montering/demontering av verk.

Nye utgiftsposter det nå vil være mulig å søke om støtte til:


  • Produksjon av kunstverk som skal vises i utlandet (materiale og kunstnerens arbeidstimer)

  • Godtgjørelse for arbeid med produksjon av fraktemballasje dersom kunstneren lager dette selv

  • Godtgjørelse for prosjektledelse

  • Utstillingsmateriell og -arkitektur (materialer, produksjon og arbeidstimer)

I tillegg er det nå mulig for en norsk eller Norges-basert kurator å søke på vegne av en gruppe norske og/eller Norges-baserte kunstnere til en utstilling i utlandet.

Neste frist for å søke Støtteordning for internasjonale kunsthåndverksprosjekter er søndag 1. mai.

Torsdag 7. april vil Norwegian Crafts arrangere et webinar som vil ta for seg de nye retningslinjene og gjennomgang av søknadsprosedyren for støtteordningen. Mer informasjon om dette kommer.

Støtteordningen for internasjonale kunsthåndverksprosjekter administreres av Norwegian Crafts og er finansiert av Utenriksdepartementet. Faglig vurdering av søknadene gjøres av ordningens fagutvalg. For spørsmål om støtteordningen, ta kontakt med ansvarlig for kommunikasjon og støtteordninger hos Norwegian Crafts, Marthe Y. M. Hansen (mh@norwegiancrafts.no).

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt