Hopp til hovedinnhold

Stor satsning kunsthåndverkere

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) har for tiden stort fokus på å tilrettelegge for at flere kunstnere skal etablere seg i regionen. Sammen med Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) har de sett på ulike løsninger.

– Det finnes ingen høyere utdanning innen kunsthåndverksfagene i vår region, kun i Oslo og Bergen. Dette er bekymringsfullt med tanke på fremtidig rekruttering, vi frykter en region uten kompetanse innen våre fag. NKM undersøker derfor mulighetene for høyere utdanning innen det håndverksbaserte kunstfeltet. Vi har NTNU i byen, og det er nærliggende å se på hvilke muligheter dette kan gi, forteller regionleder for NKM Brit Dyrnes.


Strategimøte på Erlend Leirdals verksted på Nyhavna. Foto: Brit Dyrnes

Etterspør verkstedplasser
– Likeledes jobber vi for å tilrettelegge for flere og bedre verkstedsmuligheter, og fellesverksteder for tekstil, keramikk, tre og metall i regionen. Sammen med Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK), har vi sendt ut en større Atelierundersøkelse til medlemmer i TBK, NKM og studenter ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) for å kartlegge kunstnernes arbeidsforhold i området forteller Dyrnes.

Transportsentralbygget i Nordøstpassasjen foreslås ombygget til verksteder, visningsrom og kunstnerboliger. Modellen er utarbeidet av Nøysom arkitekter

Ønsker seg til Trondheim
Av undersøkelsen kommer det fram at 92,3% av studentene ved KiT ønsker å etablere seg i Trondheim etter endt utdannelse. Dette er en positiv utvikling som forteller at regionen har et aktivt og interessant kunstmiljø. Samtidig er det ikke tilgang på atelier og verksteder som har tilfredsstillende fasiliteter. Verksteder innenfor det håndverksbaserte slik som tre, keramikk, glass og tekstil er etterspurt – også fra studentene på kunstakademiet.


Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim ønsker å etablere seg i regionen, men etterspør verkstedsplasser. Bildet viser kunstakademistudenter i kø for å signere et opprop til støtte for arbeidet med å skaffe verkstedsplasser for nyetablerte kunstnere og for fortsatt kulturproduksjon på Nyhavna. Foto: Anne Karin Furunes

Atelierundersøkelsen blir nå et viktig verktøy overfor politikere og byplanleggere i det kulturpolitiske arbeidet til TBK og NKM, som jobber for flere arbeidsplasser for kunstnere; etablere utdannelse for kunsthåndverkere i regionen; men også for å skape flere visningssteder og gallerirom for kunsthåndverket, noe som er mangelfullt i Trondheim. NKM kartlegger forskjellige arenaer som skal utredes.

Breisia
Siden 2016 har NKM og TBK jobbet med forprosjektet Breisia, som er nye produksjonsverksteder på Nyhavna, også kaldt Nordøstpassasjen. Der har de sett på Strandveikaia som et alternativ for mulig framtidig kunst- og kulturproduksjon i Trondheim. Nyhavna er en del av havneområdet i byen, og det skal legges til rette for mangfold og aktiv bruk av byrommene med kultur som drivkraft. Dette er det siste sentrumsnære området som kan huse produksjon, kulturproduksjon og kunstproduksjon. Atelierer, verksteder og fellesverksteder.


Nordøstpassasjen. Foto: Sissel M Bergh

I tillegg kan den gamle sjømannsskolen Ladejarlen bli en potensiell ny kulturarena. Skolen er under omregulering, og NKM har vist interesse for stedet.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt