Hopp til hovedinnhold

Pilot for utstillingshonorar i Bergen

En regional pilot for utstillingshonorar er kommet inn i den nye 10-års kunstplanen til Bergen kommune. Dette er et resultat av godt regionalt fagpolitisk arbeid av NK Vest-Norge, utført i samarbeid med billedkunstnerne, Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH).

Kunstnerøkonomien er avhengig av at det fastsettes rimelige honorarsatser for formidling av kunstnerisk arbeid, at åndsrettigheter beskyttes og at bergensbaserte kunstnere som produserer kunst av høy kvalitet inkluderes i institusjonenes programmering. En god kunstnerøkonomi er en sentral del av en god kunstpolitikk, kan man lese i Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018 – 2027.

Godt samarbeid med billedkunstnerne

– Vi har hatt et godt samarbeid med billedkunstnerne (BKFH) i saken, og jeg har hatt en fantastisk arbeidsgruppe i NK Vest-Norge, som har jobbet knallhardt med innspill og høringssvar til kunstplanen det siste året, forteller nylig avtroppede regionleder i NK Vest-Norge, Silje Iren Bergsvik. Arbeidsgruppen har bestått av arbeidsgruppen Anneli Belsvik Aras, Silje Bergsvik, Hilde Angel Danielsen, Maria Almås Frantzsen og Kristina Aas.


– Kulturbransjen her i Bergen er veldig aktiv, og det er mange som har gitt innspill og høringssvar til kommunen. Det er veldig motiverende at kommunen har vært lydhør for våre innspill og tilbakemeldinger, sier Bergsvik.

Seminar om utstillingshonorar

Høsten 2016 arrangerte NK Vest-Norge og BKFH et seminar om nettopp utstillingshonorar og kunstnerøkonomi sammen med VISP – produksjonsenhet for visuell kunst. Seminaret tok utgangspunkt i den statlige pilotordningen for utstillingshonorar, og både Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune var tilstede med representanter. Etter seminaret hadde fagorganisasjonene, fylket og kommunen en lukket samtale, hvor det ble diskutert muligheter for en lokal ordning med utstillingshonorar.

Bergensk initiativ for nasjonal pilot

Bergsvik meddeler også at fylkeskommunen har tatt et initiativ ift. utstillingshonorar opp mot nasjonale myndigheter. I kommunens kunstplan skrives det at Norsk kulturråd har igangsatt en nasjonal pilot for utstillingshonorar, hvor også institusjoner fra Bergen har deltatt. Kommunen ser at en lokal ordning har potensial til å styrke kunstnerøkonomien i vesentlig grad, og vil opprette en kommunal pilotordning for utstillingshonorar, hvor kunstinstitusjoner i Bergen får en forsterkning av utbetalt utstillingshonorar. Forsterkningen skal i sin helhet tilfalle kunstneren, og vil være et viktig ledd i å styrke kunstnerøkonomien.

Vi gratulerer NK Vest-Norge med velfortjent resultat med arbeidet for en bedret kunstnerøkonomi. Det er Anneli Belsvik Aras som nå tar over stafettpinnen etter Bergsvik, som fortsetter en periode som styremedlem i NK Vest-Norge. Men først en etterlengtet påskeferie, forteller en fornøyd Bergsvik på telefon.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt