Hopp til hovedinnhold

Regjeringen svikter kunstnerne igjen

Inntektssikringsordningen for næringsdrivende og frilansere reduseres med 1,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som kom 12. mai. Norske Kunsthåndverkeres styreleder Hanne Øverland er oppgitt etter gjennomlesing av budsjettet.

– Regjeringen begrunner reduksjonen i inntektssikringsordingen gjennom NAV med at færre enn antatt søker ordningen. Det er jo ikke fordi færre trenger ordningen, men fordi færre har mulighet til å få innvilget søknadene, slik ordningen nå er rigget. De lovet oss at vi skulle få hjelp til å komme gjennom denne krisen, men gang på gang ser vi at kunstnerne ekskluderes fra regjeringens tiltakspakker. Regjeringen svikter kunstnerne, påpeker NKs styreleder Hanne Øverland.

Ingen egen ordning for kunstnerne
– Kulturminister Abid Q. Raja har gjort det klart at kunstnere ikke vil få noen egen søkbar sikringsordning for tapte inntekter grunnet koronaepidemien. Vi er henvist til de generelle ordningene gjennom NAV i likhet med andre utsatte næringsdrivende, sier Øverland.

Utelukkes fra å søke ordningen
Problemet er at ordningen ikke tar høyde for at kunstnere har en inntektssyklus som er svært varierende og at noen år gir overskudd i næring, andre ikke. Det er derfor viktig at inntektsgrunnlaget beregnes ut fra flere års inntekt slik det det lå i den første forskriften ordningen, fra 8. april. Kunstnerorganisasjonene har siden kompensasjonsgrunnlaget brått ble endret gjennom en ny forskrift den 24. april, jobbet iherdig for å få tilbake denne muligheten. I søknadsportalen er beregningsgrunnlaget nå kun inntekten for 2019, noe som utelukker mange kunstnere fra å søke ordningen med kompensasjonsytelse til næringsdrivende og frilansere.

– I revidert budsjett fjernes nå muligheten til å søke ekstraordinær økonomisk sosialhjelp for selvstendig næringsdrivende, med henvisning til at nye ordninger nå er på plass. Men vi får stadig inn meldinger om at ordningene ikke treffer kunstnerne, det er derfor alt for tidlig å fjerne muligheten til å søke denne formen for sosialhjelp, uttaler Øverland.

Faller utenfor
Regjeringens ordninger tar ikke høyde for kunstnernes inntekter der inntektstap ikke kan måles fra måned til måned eller basert på et enkelt kalenderårs inntekt. Flere kunstnere har fra tid til annen også så lavt overskudd i næring at kravet om at man må ha tjent 0,75 G for å søke om kompensasjon er for høyt for mange. Kunstnerne faller utenfor alle kategorier.

Må tilpasses
Når det nå arbeides med en ordning tilpasset sesongbedrifter, er det viktig at kunst- og kulturvirksomheter som også har store svingninger i inntekten, ikke ekskluderes fra en slik ordning. Det må lages åpninger i de generelle ordningen som gjør at kunstnernes virksomheter også kan danne grunnlag for kompensasjon.

For kompensasjonsordningen som skatteetaten administrerer, mener NK at kravene til egenandel og det høye minstebeløpet må fjernes. NK mener også at det må bli mulig for søkere å vurderes ut fra tapt fortjeneste over lengre perioder enn en måned av gangen.

– Kulturministeren må nå på banen og forsikre oss om at ordningene så raskt som mulig endres slik at også kunstnere kan få erstattet sine inntektstap. Abid Raja har sagt at disse ordningene skal redde oss gjennom krisen, og han må sørge for at det blir mulig. Ellers står mange på bar bakke, avslutter Hanne Øverland, og lover at NK forsetter å jobbe for bedre ordninger.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt