Hopp til hovedinnhold

Slik var opninga av Temautstillingen 2021: SKOG

Fredag 17. september opna Temautstillingen 2021 på Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall i Skien. Opningsdagen bestod av seminar og heile to opningsarrangement, noko som var etterlengta etter ein lang periode med strenge koronarestriksjonar!

Opningsdagen blei kickstarta med seminaret "Kunsthåndverk og Temautstillingen 2021" på Ibsenhuset i Skien, som var arrangert av NK Sør-Norge med regionleder Fanny Sophie Gjestland i spissen. Prosjektleiar for temautstillingen, Hanne Haukom, opna seminaret som bestod av artist talk fra Eyvind Solli Andreassen og Hanne Øverland, samt foredrag av kunstnarar og fagpersonar som Mårten Medbo, Steen Ory Bendtzen, Anna Ihle og Jorunn Veiteberg.

Den anerkjente smykkekunstnaren Konrad Mehus var invitert som æresgjest og blei hedra med tale og blomster fra NKs styreleiar, Runa Vethal Stølen.

Sjå bileter fra seminaret her. Artikkelen held fram under.

To opningsarrangement
Temautstillingen 2021 er eit samarbeid mellom NK Sør-Norge, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og kunstfestivalen Greenlightdistrict. Utstillingen står på Telemark Kunstsenter óg Spriten Kunsthall, noko som naturligvis medførte to opningsarrangement. Prosjektleiar Hanne Haukom er godt nøgd med korleis det gjekk. – Opninga gjekk over all forventning med fullt seminar og eit stort antall publikummere på utstillingsopningene. Me fekk skryt for utstillinga, den gode og positive stemninga og arrangementet i heilhet. Det var mange gode krefter og ressursar som drog lasset sammen, fortel Haukom. Sjå bileter fra opningsarrangementa nederst i saken.

SKOG
Tema for årets utstilling var skog, noko man ser tydelege tendensar til i utstillinga. – Temaet SKOG har blitt tolka i eit breidt perspektiv. Arbeida spenner fra bruk av tre som materiale, skog som metafor, skog i eit naturvernperspektiv, og eit mytisk perspektiv. Fra det kvardagslege og allmenne til det filosofiske og akademiske, fortel Haukom vidare. Skien ligger i Telemark, og slik sett var det ikkje tilfeldig at tema blei som det blei. Om bakgrunnen for årets tema skriver samarbeidspartnarane følgande:

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.

Det norske samfunnet har endret seg mye fra den gang myter og eventyr preget menneskers forhold til skog og natur. Samtidig ser vi en sterk og fornyet interesse i kunsten for det å gjøre naturopplevelser til kilde for inspirasjon, sammen med et økt fokus på kunstnerens møte med materialer. Dette kan henge sammen med at både filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Gjennom temaet skog inviterer vi til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Om Temautstillingen
Norske Kunsthåndverkeres temautstilling inngår som et viktig ledd i Norske Kunsthåndverkeres formidlingsstrategi. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd. «Norske Kunsthåndverkeres temautstilling» erstatter fra 2011 til i dag den tidligere «Landsdelsutstilling» (1985–2010).


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt