Hopp til hovedinnhold

Søknadsportalen for inntektssikring avklaringer

Her har vi samlet noen viktige avklaringer for den såkalte inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende. NKs nettside om NAV-ordninger tar deg grundigere gjennom grunnleggende informasjon, spørsmål og svar om denne ordningen, og andre ordninger, før du søker.

Søknad om kompensasjon for tapt inntekt i mai åpner 4. juni. NK anbefaler alle som har tapt inntekt grunnet koronakrisen om å søke innen fristen, som er siste dag i måneden etter den måneden du søker for. Får du avslag, vil det bli anledning til å klage. Det lukkes for søknader for en måned før det åpnes for neste.

Du må søke innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for. Det vil si at fristen for å søke kompensasjon for mai, er 30. juni 2020. Du kan sende inn ny søknad om kompensasjon for tapt inntekt i juni fra 1. juli.

Det er viktig å merke seg at dette er en heldigitalisert saksbehandling med rask utbetaling. Det betyr at det er svært viktig å legge inn så korrekte og sannferdige opplysninger som mulig, inkludert årsak til bortfall av inntekt. Er det et reelt inntektstap du har, og du vet det er på grunn av koronakrisen, er det riktig å søke. Er du i tillegg mellom 18 og 67 år, og har personinntekt fra næring i 2019 på over 74 894 kr, kan du søke denne ordningen. Informasjonen du legger inn skal kunne etterkontrolleres, varsler NAV.

Tilskuddet gis til selvstendig næringsdrivende enkeltpersoner som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19.

Beregningsgrunnlaget er kun inntektsåret 2019
Kunstnerorganisasjonene arbeidet intenst for at det skulle være mulig å bli vurdert på bakgrunn av et gjennomsnitt av tre års inntekt. Flere partier på Stortinget som sto sammen med kunstnerorganisasjonene for å forsøke å endre beregningsgrunnlaget i forskriften tilbake, i tråd med det opprinnelige vedtaket fra april. Men da ordningen ble lovfestet i Stortinget 2. juni, tapte kunstnerne 42 mot 43 stemmer i stortingssalen. Ap, Sp, SV, MDG og Rødt stemte slik et samlet kunstnernettverk ba om i kunstneraksjonen #3årNAV, men det var ikke nok. Den muligheten er dessverre tapt.

Ytelsen er kun søkbar måned for måned.
Det lukkes for søknader for en måned før det åpnes for neste.

Mange kunstnere har ikke ferdigstilt næringsoppgaven for 2019 ennå, på grunn av utsatt frist. Gjelder dette deg, må du snarest skaffe deg korrekt oversikt over den reelle personinntekten du hadde i næring for 2019. Dette er beregningsgrunnlaget for ordningen. Dersom dette tallet er under kr 74 894, får du dessverre ingen uttelling fra ordningen.

Hvilken måned føres inntektsstapet?
Merk at dersom kontrakter skulle ha blitt skrevet i april om oppdrag som ville blitt fakturert i mai, er det i mai at inntektsbortfallet skal føres, ikke ved avtaleinngåelse i april.

Hva med inntekt jeg har hatt i perioden?
Inntekt i perioden skal oppføres den måneden pengene er kommet inn på konto, fratrukket utgifter i samme måned (f.eks april) Det er ikke oppdragsdato eller fakturadato som er riktig å føre - men når man får inntekten; altså måneden du får/fikk pengene på konto. Det samme gjelder altså utgifter. Det er måneden pengene går ut, de skal trekkes fra.
For eksempel:
Hvis et oppdrag utføres i mars, fakturadato er i mars, men man ikke får betalt før april, når regnes inntekten?
Svaret er for denne søknaden: April.

NB: Inntektssikring utbetalt til deg fra NAV skal IKKE føres som inntekt.
Dersom du mottok utbetaling fra NAV i denne ordningen i mai, skal dette ikke føres opp som inntekt når du eventuelt søker om inntektsikring for tapt inntekt i mai.

Hva med skatt?
Utbetalingen du får fra ordningen er det ikke trukket skatt fra, så dette må du selv legge til side og betale forskuddsskatt på. (At noen har fått beskjed om å skaffe seg skattekort er en feil/noe automatisk i systemet.) Dette er en kompensasjon for inntekt i næring, og skal dermed skattes av slik du ellers skatter av næringsinntekten din.

Hva med stipend?
Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet til vår store skuffelse at stipendmidler og prosjektmidler skal telles som inntekt (personinntekt) i denne ordningen. Les mer om dette spørsmål fra kunstnerorganisasjonen CREO og departementets svar her:

Gir ordningen rett til sykepenger, omsorgspenger eller foreldrepenger?
Ja, her er reglene som for dagpenger. Personer som mottar ytelse fra denne ordningen opptjener rett til sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger på linje med permitterte arbeidstakere, og dermed vil ha rett til disse ytelsene dersom vilkårene for øvrig er oppfylt mens smittevernstiltakene gjelder eller kort tid etter.

Søk her:

Les mer i NKs NAV guide her:

NAVs sider om ordningen:

Spørsmål og svar om ordningen fra CREO og departementet:

Stortingskomiteens merknader til behandlingen og CREOs kommentarer til dette

Lovforslaget Prop. 116 (2019-2020) ligger her:

Vedtaket i Stortinget (og debatten) kan du se her:

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt