Hopp til hovedinnhold

Sommerbrev fra nyvalgt styreleder i NK

Jeg har vært styreleder for NK i snart 6 uker. Det har vært hektisk, interessant, krevende og gitt meg bekreftelse på at dette er virkelig noe jeg ønsker å jobbe med.

Det er mange oppgaver som står i kø; forhandlinger om utstillingsvederlag, videre jobbing for å få på plass en ordning med utstillingshonorar til kunstnere som stiller ut i statlig støttete virksomheter, lønnsreform for statlige stipend, minstefradrag for enkeltpersonforetak, tjenestepensjon på statlige stipend, kulturmoms, sikre visuell kunst sin plass i den kulturelle skolesekken, styrke kunstnersentrene – for å nevne bare noe av alt som står på styrets handlingsplan. En del av sakene jobbes det med i Kunstnernettverket, noen samarbeider vi med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene om og noen jobber vi med alene.

NK har med Lise Stang Lund vært en viktig aktør i norsk kunstnerisk fagpolitikk. Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide strategier for hele Kunstnernettverket i de store felles sakene, for de visuelle organisasjonene der våre interesser er sammenfallende og for NK sine egne saker. Jeg tror det blir en stund til vi får oppleve et så komplett politisk dyr som samtidig er inkluderende, samarbeidsvillig, klartenkt og snartenkt som Lise. Jeg håper jeg kan fortsette dette arbeidet på min måte. Både det gode samarbeidet som eksisterer mellom fagorganisasjonene og jobbe med de utfordringer som er særlig viktige for våre medlemmer rundt om i landet.

Jeg kan ikke gå ”all in” med all min arbeidstid som styreleder. Jeg er også en aktiv kunsthåndverker. Jeg kommer til å fortsette å jobbe i verkstedet og på den måten konfronteres med alle utfordringene vi står overfor som kunstnere, enkeltmannsforetak uten sikkerhetsnett, dårlige sosiale ordninger når det gjelder sykelønn og pensjon, kunstneriske oppturer og nedturer. Dette uforutsigbare, men innholdsrike kunstnerlivet der det vi skaper er det aller mest sentrale, tross alt. Derfor har vi ansatt Mari Opsahl som politisk rådgiver fra august i 50 % stilling. Mari er utdannet statsviter og kunstner med lang erfaring fra utredningsarbeid. Jeg vil bare si at jeg er utrolig glad for at hun har takket ja til jobben!

Det er styret som skal utarbeide en strategi for hvordan vi best kan gjennomføre handlingsplanen, og jeg skal være NK sin fremste representant til å fronte disse sakene offentlig. For å gjøre dette på en god måte, trengs det mye utredningsarbeid. Statistikker må analyseres, nye må lages, forslag må formuleres og spilles inn mot det kulturpolitiske rammeverket av lover, proposisjoner, forordninger og program. Dette skal Mari jobbe med. Jeg har stor tro på at vi kan bli et godt team og tilsammen sørge for at NK sin fagpolitikk er dynamisk, resultatorientert og visjonær.

Jeg ser fram til stormøtet der vi sammen med regionene skal stake ut kurs og orientere oss om hvilke utfordringer medlemmene møter rundt om i landet. I Møre og Romsdal jobbes det for tiden hardt med å sikre de visuelle fagenes plass i den kulturelle skolesekken. Fylket kutter ut turneene til de visuelle kunstnere for heller å satse på store konserter o.l. for å sluse flest mulig elever inn i ett og samme arrangement. Dette er helt skandaløst og vi skal jobbe både sentralt og regionalt for å sikre at de visuelle fagene fortsatt skal være en viktig del av DKS både i Møre og Romsdal og alle andre fylker.

Vi snakkes til høsten!
Riktig god sommer til alle sammen!

Hanne Øverland
Styreleder

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Leder

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt